Mapa strony
Ciekawe linki

Warmińsko - Mazurska Agencja Energetyczna Spółka z o.o., funkcjonująca jako instytucja „non - profit” została utworzona na podstawie umowy zawartej 22 maja 2009 r. pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) z siedzibą w Brukseli, a Województwem Warmińsko - Mazurskim, w ramach programu „Inteligent Energy Europe”. W drodze uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego został powołany nowy organ w postaci spółki prawa handlowego pod firmą „Warmińsko - Mazurska Agencja Energetyczna” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głównym celem działalności Agencji jest szeroko pojęte podnoszenie świadomości społecznej
i realizowanie zadań w zakresie ochrony środowiska naturalnego i poszanowania energii, jak również w zakresie promocji sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania energii.

Nasza misja:

  • poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
  • promowanie wykorzystania odnawialnych zasobów energii (dostarczanie i upowszechnianie informacji o OZE i racjonalnym wykorzystywaniu energii),
  • popularyzacja proekologicznych metod produkcji energetycznej, zwłaszcza w oparciu o źródła odnawialne,
  • rozpoznania możliwości, potrzeb i zasobów związanych z energetyką na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
  • współdziałanie z jednostkami naukowymi i promocja nowych rozwiązań w energetyce.

 

copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 19449
Odwiedziny ogółem: 1747022