Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
COPA-COGECA OSTRZEGA! Niewiarygodne dane w badaniach UE nad biopaliwami..
2012-02-17 12:28:08

Komitety Copa-Cogeca mają zastrzeżenia do nowych raportów UE oceniających wpływ zmiany użytkowania gruntów na emisje gazów cieplarnianych w kontekście zapotrzebowania na biopaliwa w roku 2020.

Komitety ostrzegają, że raporty te nie są wiarygodne.

Raporty zostały zamówione przez Komisję Europejską wInternational Food Policy Research Institute (IFPRI)1 oraz Wspólnym centrum badawczym (JRC)2.

W piśmie skierowanym do Komisarzy Connie Hedegaard, Günthera Oettingera oraz Daciana Cioloşa, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen zwrócił uwagę, że model wykorzystany w badaniu przez IFPRI, jak również metoda JRC opierają się na wielu niepewnych oraz niedokładnych danych. Analiza skutku pośredniej zmiany użytkowania gruntów jest niemożliwa ze względu na brak odpowiednich danych i modeli.

W związku z tym, raporty nie są wystarczające do oceny skutków opcji politycznych w propozycji legislacyjnej UE w roku 2012. Pan Pesonen podkreślił, że biopaliwa zapewniają wiele korzyści takich jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, a także stwarzają zatrudnienie w obszarach wiejskich. Mogą być produkowane na terenie UE w sposób zrównoważony, bez ponoszenia odpowiedzialności za pośrednie zmiany użytkowania gruntów w państwach trzecich. Zwiększona produkcji biopaliw w UE także powoduje zmniejszenie presji co do wykorzystania gruntów w państwach spoza UE i pomaga w zwalczaniu wylesiania tropikalnych lasów deszczowych.

Zdaniem Copa-Cogeca uwzględnienie wartości zaproponowanych przez JRC w propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej doprowadziłoby do zaprzepaszczenia inwestycji oraz miejsc pracy tworzonych w obszarach wiejskich UE w ramach rozwoju sektorów biopaliw od dwudziestu lat. Ponadto nie pozwoliłoby na złagodzenie niepożądanych skutków zmian użytkowania gruntów w krajach trzecich.

Redakcja AgroNews, fot. Łukasz Przybylski, specjalista ds. energii WMAE Sp. z o.o.

1 Zaktualizowany raport IFPRI: „Ocena konsekwencji zmian użytkowania gruntów europejskich polityk dot. biopaliw - raport końcowy” - październik 2011 („Assessing the Land Use Change Consequences of European Biofuel Policies - Final Report”)

2 Nowy raport JRC: „Szacunki emisji gazów cieplarnianych w scenariuszach zmiany użytkowania gruntów” - październik 2011 („Estimate of GHG emissions from global land use change scenarios”)# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 13249
Odwiedziny ogółem: 1740854