Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Kampania społecznościowa WMAE Sp. z o.o. "Nie truj bez sensu"
2019-12-06 10:29:47

Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna przestrzega:
NIE KARMIĆ SMOGU!

ILE KOSZTUJE SMOG ??

Niewydolność płuc, serca, nadciśnienie, zawały, udary, nowotwory. Coraz częściej zapadamy na te choroby na własne życzenie. Nie tylko z powodu niezdrowego trybu życia, genetyki czy nawet bliżej nieokreślonej „siły wyższej”. Coraz częściej chorujemy przez powietrze. Przez coś, bez czego żyć byśmy nie mogli, a co trujemy i niszczymy na potęgę... Ale przecież szkodzimy nie tylko sobie. Smog rujnuje także nasze środowisko.

A działa niszczycielsko na wszystkich możliwych frontach. Globalnie powoduje zmiany klimatyczne, efekt cieplarniany i destrukcję warstwy ozonowej. Transgranicznie – wywołuje kwaśne deszcze, eutrofizację i zakwaszenie gleb i wód. I wreszcie - działanie smogu odczuwane jest lokalnie - chorują zwierzęta i rośliny. Wyjątkowo negatywny wpływ na środowisko wywierają pyły zawieszone PM2,5, które są źródłem węgla cząsteczkowego typu „black carbon”. W miastach za jego emisję odpowiada głównie transport drogowy, a zwłaszcza silniki typu diesel. Węgiel zawarty w pyle zawieszonym absorbuje ciepło wytwarzane przez słońce, przyczyniając się do powstawania efektu cieplarnianego. Cząsteczki pyłu zawieszonego zawierają również metale ciężkie, które kumulowane są we wszystkich organizmach. Transport drogowy odpowiada także za emisję azotu, który osadzając się w akwenach , zaburza równowagę między gatunkami. Związki azotu przyczyniają się ponadto do zakwaszenia wód słodkich i gleb leśnych, co ma destrukcyjny wpływ na faunę i florę. Jak policzono w samej tylko Unii Europejskiej straty w zbiorach rolnych spowodowane smogiem szacuje się na 3 mld euro rocznie!
Ale przecież ta szacunkowa kwota to zaledwie czubek góry lodowej ogromnych kosztów, jakie ponosimy wszyscy przez zanieczyszczone powietrze. Smog powoduje problemy zdrowotne, które z kolei generują koszty ekonomiczne, czyli tzw. koszty zewnętrzne. Hospitalizacje, utracone dni pracy, mniejsza produktywność – to ogromny ciężar dla gospodarki. W Unii Europejskiej szacuje się go na 330–940 miliardów euro każdego roku, w Polsce koszty te wynoszą rocznie 160–480 miliardów złotych!
Głównym winowajcą smogu jest jednak nie tyle transport drogowy, co gospodarstwa domowe, odpowiedzialne za tzw. niską emisję. Przypomnieć warto, że termin ten wziął nazwę od niskich kominów, a nie niskiego poziomu emisji zanieczyszczeń! Z tych kominów wydostaje się dym, powstający ze spalania (w niskich temperaturach, w przestarzałych piecach) ) niskiej jakości opału – kiepskiego, odpadowego węgla, drewna, najróżniejszych śmieci, w tym tworzyw sztucznych. W efekcie dym ten to mieszanina niezwykle szkodliwych dla naszego zdrowia i dla środowiska substancji, takich jak pyły zawieszone PM10 i PM2,5, czy rakotwórczy benzo(a)piren. Polacy ogrzewają swoje domy spalając paliwo najtańsze, czyli najgorszej jakości oraz odpady. Lokalne kotłownie, ogrzewające mniejsze lub większe osiedla też najczęściej wyposażone są w przestarzałe instalacje, spalające paliwo niskiej jakości. Bez sensownego systemu dopłat do wymiany pieców i do odpowiedniego paliwa, bez odpowiednich regulacji, dotyczących odnawialnych źródeł energii, o czystym powietrzu możemy tylko pomarzyć.. Ponosząc coraz większe i coraz bardziej dramatyczne koszty.# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 19379
Odwiedziny ogółem: 1746952