Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
KONKURS PLASTYTCZNY
2019-11-25 14:32:45

KONKURS PLASTYCZNY

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt: „Odnawialny sposób na  smo(k)ga ”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesno szkolnym mieszkających na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Współorganizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Celem konkursu jest:

·        zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży tematyką zanieczyszczenia powietrza

·        promowanie odnawialnych źródeł energii

·        zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości smogu dla zdrowia i życia,

·        rozwijanie zmysłu plastycznego,

Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej, ukazującej wybrany przez autora sposób walki ze smogiem, uwzględniający wykorzystanie zasobów odnawialnych źródeł energii: słońca, wiatru, geotermii, wody, biomasy.

Na konkurs można zgłaszać prace wyłącznie formatu A3, wykonane indywidualnie, samodzielnie, dowolną techniką (oprócz form przestrzennych). Jeden uczestnik może wykonać i zgłosić do konkursu jedną pracę. Liczba prac z jednej placówki wynosi maksymalnie 5.Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: (samodzielność wykonania,  zgodność z tematem,  ciekawe ujęcie tematu, technika i estetyka wykonania).

Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać wypisane
na odwrocie informacje: imię i nazwisko jej autora oraz nazwę placówki zgłaszającego. Prosimy nie zamieszczać żadnych danych o autorze na stronie,
na której znajduje się rysunek. Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel – opiekun dziecka.

Wraz z pracami należy przysłać wypełniony formularz zgłoszeniazałącznik nr 1 oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z organizacją konkursu plastycznego pn. Odnawialny sposób na smo(k)ga”– załącznik nr 2.(do pobrania na stronie WMAE.PL)

Prace i formularz zgłoszenia należy przesłać do 12 grudnia 2019 r.na adres: Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna sp. z o.o. , ul. Kościuszki 37A 10-503 Olsztyn z dopiskiem „Smog”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wmae.pl, Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Programu Promocji OZE 2019. Organizatorzy przewidują dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. Decyzję w sprawach nieobjętych regulaminem podejmują organizatorzy konkursu. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

 

W sprawach organizacyjnych informacji udziela  Łukasz Przybylski Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna sp. z o.o. w Olsztynie l.przybylski@wmae.pl

 

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
 # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 3111
Odwiedziny ogółem: 1705722