Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
1,2 GW mocy w fotowoltaice w 2020r.
2018-03-22 12:28:21

 

W ubiegłorocznym raporcie IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce” oszacowano moc zainstalowaną w systemach fotowoltaicznych (PV) w 2016 roku na ok. 200 MW, przy bardzo wysokim tempie wzrostu - o 100% w stosunku do roku 2015. Wzrost mocy farm fotowoltaicznych w 2016 roku był umiarkowany i stanowił ok. 10% całego przyrostu mocy. 2016 rok był przełomowy dla systemu wsparcia energii elektrycznej z OZE, gdyż osłabiono uchwalony w 2015 roku system wsparcia dla prosumentów, zamknięta została możliwość wspierania nowych inwestycji w systemie świadectw pochodzenia i otwarta została możliwość uzyskania wsparcia w nowym systemie aukcyjnym.

Już po wynikach pilotażowych aukcji 2016/2017 widać, że system aukcyjny najlepiej służy technologii fotowoltaicznej, która dojrzała do odegrania znacznie większej niż dotychczas roli w sektorze OZE i w polskiej energetyce. W opinii IEO, w latach 2017/2018 fotowoltaika wyjdzie z niszy i już do końca 2020 roku może stać się jedną z wiodących technologii OZE pod względem mocy zainstalowanej, a system aukcyjny zmieni diametralnie dzisiejszy obraz branży.

Analizy przygotowane w IEO prowadzą do wniosku, że realnym jest oczekiwanie, aby na podstawie przyjętego przez rząd w dniu 6 marca projektu nowelizacji ustawy o OZE, w efekcie tegorocznych aukcji na energię OZE, zainstalowanych zostało ok. 750 MW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych. Całość oferowanego do wykorzystaniu wolumenu w koszyku aukcyjnym dla źródeł o mocy poniżej 1 MW nie zostanie wykorzystana, choćby z uwagi na konkurencje z energetyką wiatrową i pewne ograniczenia budżetowe w systemie aukcyjnym, ale z drugiej strony duże wielomegawatowe projekty fotowoltaiczne lokalizowane na obszarach przemysłowych podejmą konkurencję z farmami wiatrowymi. Dodatkowo można oczekiwać budowy ok. 400 MW nowych mocy fotowoltaicznych z pierwszej i drugiej aukcji OZE. Szacuje się, że skumulowana moc w systemach fotowoltaicznych może przekroczyć 1,2 GW na 2020r. Byłby to nie tylko ilościowy, ale i jakościowy przełom w branży fotowoltaicznej z zwiększenia o rząd wielkości aktualnych poziomów mocy zainstalowanych.

Na rysunku poniżej przedstawiono szacowaną moc instalacji fotowoltaicznych możliwych do zrealizowania do 2020 r. w systemie aukcyjnym na tle efektów uzyskanych w systemie świadectw pochodzenia.


http://ieo.pl/dokumenty/newsletter/oze147/2.jpg

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej na podstawie danych URE oraz projektu nowelizacji ustawy OZE.

Powyższa symulacja potwierdza tezę, ze technologia fotowoltaiczna pod względem mocy zainstalowanej może już na koniec 2020 roku zostać drugą (po elektrowniach wiatrowych) technologią OZE.# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 26829
Odwiedziny ogółem: 1669183