Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Brak nowych przyłączeń OZE i wniosków o warunki przyłączenia
2017-10-11 09:53:22

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, marazm inwestycyjny w sektorze odnawialnych źródeł energii, widoczny w tym roku w segmencie dużych projektów OZE, potwierdzają dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych za kolejny kwartał. PSE już od ponad roku nie przyłączyły do sieci żadnego odnawialnego źródła energii. W II kwartale na OZE nie wydano też żadnych nowych warunków przyłączenia.

W pierwszej połowie br. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które zarządzają krajowym systemem przesyłowym, nie odnotowały znowu żadnych przyłączeń odnawialnych źródeł energii. W II kwartale PSE nie odnotowało nawet żadnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia dla OZE.

Ponadto na koniec czerwca w stosunku do końca I kwartału br. zmalał o 120 MW potencjał instalacji w ważnych umowach o przyłączenie OZE, które posiada PSE, na skutek utraty ważności jednej umowy. Na koniec I półrocza br. PSE posiadały 26 umów na przyłączenie odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 6,523 GW.

Część z tych umów dotyczy już przyłączonych instalacji. PSE nie posiada wydanych warunków przyłączenia dla OZE, dla których nie zawarto umów o przyłączenie.

Łączna moc odnawialnych źródeł energii przyłączonych do infrastruktury przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynosi 993 MW, na co składają się bloki biomasowe o mocy 255 MW oraz farmy wiatrowe o mocy 738 MW.

Ostatnią instalacją odnawialnego źródła energii, którą PSE przyłączyło do sieci przesyłowej, była farma wiatrowa Banie o mocy 56 MW, która została zrealizowana jeszcze w ramach "starego" systemu wsparcia zakładającego przyznawanie producentom energii z OZE zielonych certyfikatów.

Na przyłączenie przez PSE instalacji realizowanych w ramach nowego systemu wsparcia, czyli systemu aukcyjnego, na razie się nie zanosi. Nadal nie wiadomo bowiem, kiedy odbędą się pierwsze aukcje dla większych projektów, które byłyby przyłączane do sieci przesyłowej. 

Według Urzędu Regulacji Energetyki, na koniec I półrocza br. potencjał odnawialnych źródeł energii w Polsce wynosił 8478,03 MW i zwiększył się w stosunku do danych na koniec 2016 r. o 62,49 MW. Te instalacje zostały jednak przyłączone do sieci zarządzanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

URE w swoim zestawieniu uwzględnia tylko instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji lub posiadają wpis do prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego rejestru biogazowni rolniczych. Zestawienie URE zawiera również mikroinstalacje, ale tylko te, których właściciele wnioskują o wydanie świadectw pochodzenia - czyli nie uwzględnia się przeważającej większości mikroinstalacji realizowanych na podstawie zgłoszenia.

 

Gramwzielone.pl# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 28164
Odwiedziny ogółem: 1670502