Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Tylko 25 MW nowych mocy w OZE w pierwszym kwartale
2017-05-29 14:25:53

 
Według stanu na koniec marca 2017 r. w Polsce było 8,440 GW mocy w odnawialnych źródłach energii, to niecałe 25 MW więcej niż na koniec ubiegłego roku.

Jak wskazują dane URE w tym okresie najwięcej mocy - prawie 17 MW - przybyło w źródłach biomasowych. Około 6 MW mocy przybyło w elektrowniach wiatrowych, prawie 1,3 MW w biogazowniach i niecały 1 MW w źródłach słonecznych.

Przypominamy, że w ubiegły roku moc źródeł OZE wzrosła o ponad 1,4 GW, z czego najwięcej w źródłach wiatrowych - prawie o 1,3 GW.

Moc zainstalowana źródeł OZE[MW]

Rodzaj instalacji
OZE
31.12. 2015 r. 31.12. 2016 r. Zmiana 31.03.
2017 r.
Zmiana
Instalacje biogazowe 212,497 233,967 21,470 235,257 1,290
Instalacje biomasowe 1 122,670 1 281,065 158,395 1297,970 16,905
Instalacje słoneczne 71,031 99,098 28,067 100,004 0,906
Instalacje wiatrowe 4 582,036 5 807,416 1 225,380 5813,236 5,820
Instalacje wodne 981,799 993,995 12,196 993,992 -0,003
Łącznie 6 970,033 8 415,541 1 445,508 8 440,459 24,918Dane publikowane przez URE obejmują instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, a także wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (rejestr wytwórców energii w małej instalacji) lub wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego Prezesa Agencji Rynku Rolnego (rejestr wytwórców biogazu rolniczego), a także mikroinstalacje, wnioskujące o wydanie świadectw pochodzenia.

 

cire.pl# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 28229
Odwiedziny ogółem: 1670567