Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
GMINNY ENERGETYK - szkolenia etap I
2017-05-24 08:55:48

 

       W dniach 15-18 maja 2017 r. w czterech miastach województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. Ostródzie, Olsztynie, Giżycku, Olecku skupiając najbliższe powiaty odbyło się szkolenie dla pracowników gminnych pod nazwą „Gminny energetyk”. Szkolenie miało charakter seminarium i poruszało głównie tematy dotyczące gmin między innymi:

Audyt energetyczny Gminy.
Inwentaryzacja. 
Analiza zawartości technicznej i technologicznej pod kątem: 
a) obowiązujących norm 
b) efektywności energetycznej 
c) efektywności ekonomicznej 
d) wpływu na środowisko 
Kwantyfikacja zadań. 
Porównanie wariantów. 
 Analiza instytucjonalna. 
Cel opracowania programu i przedmiot zamówienia. 
Opłacalność inwestycji. 
Modele realizacji inwestycji. 
Finansowanie inwestycji, gdy nie ma pieniędzy.

Planowanie energetycznego rozwoju Gminy.
Wykorzystanie audytu energetycznego gminy w opracowaniu lub aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - integracja z projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe lub migracja zadań do opracowania. 
Lokalne wdrożenia założeń efektywności energetycznej. 
Oszczędność motorem rozwoju: 
a) zmiany w infrastrukturze obiektów i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej 
b) relacje z przedsiębiorstwami energetycznymi - optymalizacja parametrów dystrybucyjnych i zakupy energii 
c) odnawialne źródła energii sposobem na dywersyfikację w zaopatrzenie w nośniki energetycznej i podniesienia bezpieczeństwa energetycznego

Spółdzielnia energetyczna czy klaster?

 

            Seminarium prowadzone było w formie interaktywnej z prezentacją i ciągłą burzą mózgówby jak najlepiej poznać problemy uczestników, pracowników odpowiadających za tematy energetyczne w gminach.

            Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia kursu gminnego energetyka oraz poradnik „Lokalne zarządzanie energię – energetyk gminny”, który ma posłużyć za wzór do przygotowania gminy do zwiększenia efektywności energetycznej przez różne działania.

 

Materiały edukacyjne wykorzystane w czasie szkolenia:

 

- karty informacyjne dla każdego uczestnika,

- Poradnik „Lokalnego zarządzania energią”

 

 

Materiały promocyjne rozdane uczestnikom:

 

- długopisy funkcyjne z gumką do obsługi smart fonów i tabletów,

- poradnik „Lokalnego zarządzania energią”

- teczki papierowe

- ulotki reklamowe.

 

Efekty:

- 4 szkolenia dla pracowników gminnych obejmujące całe województwo Warmińsko-Mazurskie

- 51  przeszkolonych uczestników

 

PREZENTACJA# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 30930
Odwiedziny ogółem: 1673246