Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
MPEC Olsztyn bliżej dotacji na spalarnię
2017-02-17 10:51:51

 
 
MPEC Olsztyn informuje, że otrzymał w tym tygodniu powiadomienie od Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o spełnieniu kryteriów formalnych oraz pozytywnej ocenie według kryteriów merytorycznych pierwszego stopnia, wniosku o dofinansowanie projektu budowa elektrociepłowni, która ma wykorzystywać frakcję energetycznej z odpadów komunalnych.
 
W dniu 30 grudnia 2016 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Energetycznej z Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olsztynie. Planowany poziom dofinansowania ma pozwolić na sfinansowanie 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Nowa elektrociepłownia jako paliwo wykorzystywać ma frakcję energetyczną powstałą z przetwarzania odpadów komunalnych. W ramach projektu ma być również przeprowadzona modernizacja Ciepłowni Kortowo pod kątem spełnienia standardów środowiskowych wymaganych Dyrektywą IED. Ta część projektu nie jest objęta wnioskiem o dofinansowanie. Przedsięwzięcie realizowane będzie w formule partnerstwa publiczno - prywatnego z udziałem Polskiego Funduszu Rozwoju oraz banków finansujących. Zainteresowanie finansowaniem projektu wykazały banki polskie: Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank PKO BO, jak również banki europejskie: Europejski Bank Rozbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, kolejnym etapem oceny wniosku jest ocena merytoryczna II stopnia, po zakończeniu której utworzona zostanie lista projektów wybranych do dofinansowania. Harmonogram realizacji konkursu wskazuje, że zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania może nastąpić w terminie do 20 czerwca 2017 r.

Mimo pozytywnej decyzji NFOŚiGW w sprawie dofinansowania inwestycji budowy instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej odpadów komunalnych, MPEC Olsztyn przyznaje, ze droga do uzyskania finansowania jest jeszcze bardzo długa, ponieważ projekt wymagać będzie notyfikacji przed Komisją Europejską.
 
Planowana moc nowej instalacji to 100 MWt oraz ok. 12 MWe, a koszty jej budowy szacowane są na ok. 340-350 mln zł (netto). Natomiast szacowane nakłady na modernizację Ciepłowni Kortowo według wyliczeń inwestora kształtować się mogą na poziomie 60-80 mln zł (netto).

Źródło:


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 30922
Odwiedziny ogółem: 1673238