Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Nowe zasady sprzedaży drewna do celów energetycznych
2016-11-07 09:36:59

 
Pod koniec października 2016 r. dyrektor generalny Lasów Państwowych podpisał zarządzenie regulujące między innymi zasady sprzedaży drewna do celów energetycznych.
 
W zarządzeniu w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2017, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustalił między innymi zasady sprzedaży nowej kategorii drewna - drewna energetycznego, które w ustawie o OZE zdefiniowano jako surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo - wymiarowe i fizyko - chemiczne, posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie.

Lasy Państwowe dzielą odbiorców na drewna energetycznego na dwie grupy. W pierwszej znajdą się podmioty działające na rynku regionalnym , prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w ramach tzw. klastra samorządowego. Natomiast w drugiej firmy działające na rynku krajowym, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego w skali kraju, poza systemami klastrów samorządowych.

Sprzedaż drewna energetycznego ma się odbywać na zasadzie negocjacji cenowych między stronami.

Podmioty z pierwszej grupy mają się rejestrować w sprawie negocjacji odnośnie zakupy drewna na przyszły rok w komórkach zajmującymi się gospodarką drewnem w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych, właściwych dla miejsca prowadzenia działalności. Natomiast firmy z drugiej grupy mają się kontaktować z Biurem Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
 
- Na 2017 r. zaoferujemy taką ilość surowca, która powinna zaspokoić potrzeby wszystkich, po cenach zbliżonych do tegorocznych - zapewnia dyrektor Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.

- Dopasowaliśmy lepiej różne procedury sprzedaży do specyfiki poszczególnych rodzajów drewna oraz grup nabywców. Uwzględniliśmy wszystkie istotne postulaty branży drzewnej, promując m.in. zakup i późniejszy przerób surowca jak najbliżej miejsca pozyskania. Udostępnimy też przedsiębiorcom zaawansowane narzędzia informatyczne, które ułatwią im planowanie zakupów drewna w miejscach i na warunkach optymalnych dla nich - dodaje dyrektor.

W 2017 r. LP planują sprzedać nieco ponad 40,5 mln m sześc. drewna, czyli ok. 2 mln m sześc. więcej niż w tym roku. Z tego blisko 83 proc. surowca trafi do przedsiębiorców drzewnych, ok. 14 proc. do nabywców - osób fizycznych, reszta to m.in. surowiec na własne potrzeby LP, tzw. drewno energetyczne, niszowe albo szczególne.
 
Źródło:


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 8358
Odwiedziny ogółem: 1542351