Mapa strony
Ciekawe linki
Czego potrzeba klastrom energetycznym zdaniem banków?
2016-09-14 14:10:08

 

Czas na "przeoranie" systemu

Janusz Markowski z banku BGŻ PNB Paribas, zainteresowanego finansowaniem inwestycji na obszarach wiejskich, w tym także klastrów energii, wskazał w kontekście budowania regulacji dla takich podmiotów, że podstawą powinna być przejrzystość warunków, w tym w zakresie odpowiedzialności w przypadku likwidacji koordynatora klastra czy kwestii związanych z adresatami pomocy publicznej.

Janusz Markowski wskazał, że potrzebne jest szukanie narzędzi umożliwiających odejście od etatystycznego modelu zakładającego wyłącznie sprzedaż do sieci lub wyłącznie odbiór energii. W tym zakresie nawiązał do pomysłu "sąsiedzkiej sprzedaży" energii z wykorzystaniem prywatnych przyłączy. 

Postulat sprzedaży sąsiedzkiej w nieco innej formie zgłosił w 2015 r., w formie porawki do ustawy o OZE - obok tzw. poprawki prosumenckiej wprowadzającej taryfy gwarantowane - na etapie finalizowania prac nad pierwotną wersją ustawy o OZE, poseł PSL Artur Bramora. Pomysł zakładał udostępnienie producentom zielonej energii sieci dystrybucyjnych w celu odsprzedaży energii podmiotom znajdującym się w pobliżu miejsca generacji. Ta poprawka do ustawy o OZE nie zyskała jednak uznania większości posłów. 

Janusz Markowski, nawiązując do koncepcji przedstawionej przez prof. Popczyka, ocenił, że w celu stworzenia warunków dla funkcjonowania klastrów energii konieczne jest opracowanie od podstaw nowych regulacji, przy założeniu oderwania koncepcji klastrów od ustawy o OZE.

- Tu chodzi o przeoranie całego systemu energetycznego. (...) To jest coś, czego nie da się załatwić przy okazji. Trzeba zacząć od gruntowego przeorania Prawa energetycznego, które usytuuje ten koncept (...) To się nie powiedzie, jeśli będzie to robione przy okazji - komentował przedstawiciel banku BGŻ PNP Paribas.

 

Zaznaczył, że w zakresie prac nad regulacjami dla OZE nie można ograniczyć się jedynie do klastrów. - Nie może być tak, że niedoprecyzowane klastry będą jedynym rozwiązaniem - mówił w Sejmie przedstawiciel banku BGŻ PNB Paribas.

Potrzebne wzory umów cywilnoprawnych

Anna Żyła, główny ekolog Banku Ochrony Środowiska, zapewniła, że jej bank jest zainteresowany finansowaniem klastrów energetycznych. - Pytanie, czy rzeczywiście finansowanie klastrów energetycznych w takiej formule będzie proste - pytała odnosząc się do regulacji dla klastrów Anna Żyła. - Chcielibyśmy, aby tak było dla inwestorów i banków. Natomiast trzeba mieć świadomość, że przy obecnych niedoprecyzowaniach, które mamy w ustawie, czy bardzo szerokiej gamie podmiotów, które mogą spełnić formułę klastra energetycznego, nie każdy z takich podmiotów będzie mógł stać się partnerem banku. I na to trzeba patrzeć konstruując czy doprecyzowując przepisy.

- Myśląc o przyszłości klastrów, warto je tak konstruować (...) żeby to były formuły, w których po drugiej stronie dla banków będzie jednoznaczny partner, ponoszący odpowiedzialność za stronę prawną i stronę ekonomiczną tego projektu. I jeśli to będzie spółka prawa handlowego czy spółdzielnia, to jest to podmiot, który może być partnerem. Jeśli natomiast dojdziemy do (...) miękkich umów cywilnoprawnych, to może się okazać, że ktoś ma bardzo dobre pomysły, ale nie będzie mógł ich później przekuć, ponieważ nie znajdzie dobrego źródła finansowania - komentowała Anna Żyła.

Zaznaczyła, że istotne jest, aby na dalszym etapie doprecyzowania przepisów dla klastrów wskazywały one na odpowiedzialność konkretnych podmiotów. Do istotnych do uregulowania kwestii zaliczyła również kwestie związane z koncesjonowaniem, pomocą publiczną, zasadami kwalifikacji do aukcji czy sposobem rozliczania energii.

Przedstawicielka BOŚ Banku zaproponowała ponadto wypracowanie standardów umów cywilnoprawnych, z których mogłyby korzystać klastry, jako rozwiązania mającego walor "edukacyjny" i wprowadzającego przejrzystość. Zaznaczyła, że przygotowanie takich standardów pozytywnie odbiorą instytucje finansowe. 
Źródło: www.cire.pl


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 4015
Odwiedziny ogółem: 1572733