Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii
2016-05-18 10:34:19

 

Poselski projekt zmiany ustawy o OZE złożony 5 maja 2016r., pomija całkowicie kwestię strukturalnej nadpodaży zielonych certyfikatów spowodowanej wadliwą polityką regulacyjną w latach 2011 – 2015. Polityka ta – mimo wielu zapowiedzi ze strony rządu, nie została nigdy skorygowana, a narzędzia naprawcze wdrożone dopiero 1 stycznia 2016 okazały się spóźnione o kilka lat. W konsekwencji, nadpodaż stale rośnie i szacuje się, że na koniec 2016 roku wzrośnie o kolejne 3 TWh w stosunku do końca 2015r. Efektem jest stały spadkowy trend cen zielonych certyfikatów, kształtujących się obecnie poniżej 100 zł/MWh, co nie pozwala na osiągnięcie rentowności praktycznie żadnych instalacji.


Co więcej w projekcie znalazły się zapisy, które stanowią ryzyko, że pojawi się dodatkowa podaż zielonych certyfikatów pochodząca ze współspalania dedykowanego, a kwota obowiązku przedsiębiorstw do wykazania udziału OZE w wysokości 20%, mająca obowiązywać w 2017 roku zostanie obniżona. To może tylko pogłębić nierównowagę na rynku i doprowadzić do kolejnych spadków cen zielonych certyfikatów.


W związku z tym, PRK OZE apeluje ponownie o włączenie do ustawy o OZE mechanizmów, które pozwolą ustabilizować sytuację na rynku zielonych certyfikatów.


Błędne decyzje i zaniechania centrum regulacyjnego w poprzedniej kadencji spowodowały, że obecnie na rynku występuje znacząca nadpodaż świadectw pochodzenia, ponad 20 TWh (Wykres 1), która przekracza już roczny obowiązek ich umorzenia przez podmioty zajmujące się dostarczaniem energii do odbiorców końcowych za rok 2016.

CAŁY DOKUMENT PDF# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 3340
Odwiedziny ogółem: 1537386