Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej powołany
2015-10-12 11:38:48

W piątek, 9 października br. została powołana spółka Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO). Siedzibą spółki będzie zgodnie z przepisami ustawy o OZE miasto Bytom.
 
Podstawowym zadaniem spółki OREO jest gromadzenie środków pieniężnych pochodzących z tytułu opłaty OZE, finansowanie wytwórców wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w przypadku tzw. ujemnego salda po stronie tych wytwórców oraz rozliczanie ujemnego salda i zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty OZE na zasadach określonych w ustawie o OZE.

Tzw. ujemne saldo powstanie wówczas, gdy wytwórcy energii elektrycznej dokonując sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych za pośrednictwem mechanizmów stricte rynkowych, np. na giełdzie, uzyskają cenę za energię elektryczną niższą, niż cena, którą zaoferowali w systemie aukcyjnym.

Środki Operatora będą przekazywane na rzecz sprzedawcy zobowiązanego i wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW.
Spółka zobowiązana będzie do przekazywania corocznie Prezesowi URE informacji o wysokości wydatków i kosztów związanych z rozliczaniem opłaty OZE, stanie środków zgromadzonych na rachunku opłaty OZE oraz o prognozowanym stanie środków na rachunku opłaty OZE na dzień 31 grudnia danego roku.

Poza tym spółka zobowiązana jest również do sporządzania i przedstawiania ministrowi gospodarki corocznie, w terminie do końca pierwszego kwartału, sprawozdania ze swojej działalności. Powinno ono zawierać informację o wpływach z opłaty OZE i stanie środków na rachunku opłaty OZE, kosztach działalności, bieżącym i planowanym zadłużeniu Spółki oraz sporządzania i przedstawiania, na żądanie ministra gospodarki, informacji o swojej działalności, w tym wykonywania innych czynności określonych w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.
 
Źródło


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 11515
Odwiedziny ogółem: 1545495