Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Rząd przyjazny prosumentom?
2015-08-07 12:23:25

Resort gospodarki przedstawił nową propozycję nowelizacji ustawy o OZE dotyczącą taryf gwarantowanych (FiT) sprzedaży energii z mikroinstalacji do 10 kW. Najnowszy projekt nowelizacji Ustawy o OZE, datowany na 13 lipca, jest znacznie korzystniejszy dla producentów energii z OZE w mikroinstalacjach.

Instytut Energetyki Odnawialnej, ogólnie, pozytywnie ocenia kierunek w jakim obecnie zmierza nowelizacja oraz dążenie Ministerstwa Gospodarki do doprecyzowania przepisów związanych z poprawką prosumencką oraz jej lepszego umocowania w zapisach ustawy. W nowelizacji ustawy z dn. 13 lipca 2015r. wycofane zostały wcześniejsze propozycje wypaczające sens sejmowej poprawki prosumenckiej wprowadzonej do ustawy OZE w głosowaniu w Sejmie 20 lutego br. W obecnej propozycji utrzymano pierwotnie proponowane stawki taryf, usunięto wzór według którego obywatele mieli pod groźbą kary za pomyłkę liczyć poziom wsparcia, odpowiedzialność za bilansowanie jest po stronie operatora, a nie klienta-prosumenta. W efekcie znaczna część zgłaszanych uprzednio przez Instytut Energetyki Odnawialnej postulatów została uwzględniona. W dalszym ciągu jednak szereg przepisów budzi wątpliwości:

„W obecnym brzmieniu proponowanych przepisów przewidywana coroczna, kompleksowa zmiana taryf mogłaby dotyczyć wszystkich przyłączonych do sieci mikroinstalacji, niestety także dla instalacji oddanych do użytku w poprzednich latach (czyli na przykład tych zbudowanych, przy określonych kosztach i relacjach rynkowych, np. w 2016 roku). Byłoby to zaprzeczeniem idei taryf gwarantowanych zapewniających ciągłość i pewność raz przyznanej taryfy, przynajmniej w okresie spłaty kredytu bankowego. Taryfy FiT, właśnie dzięki gwarancji ich wysokości w dłuższym okresie, służą bowiem przede wszystkim do tego, aby mały inwestor mógł skonstruować biznes plan i pozyskać kredyt na rozsądnych warunkach. (…) biorąc pod uwagę niespójność tego zapisu z OSR można przypuszczać, że jest to tylko niedopatrzenie, które powinno zostać skorygowane, poprzez przywrócenie punktu mówiącego o gwarantowanej i niezmiennej wysokości wsparcia na okres 15 lat.” – podkreśla Grzegorz Wisniewski w wywiadzie dla WNP.

Z uwagi na nieznany dalszy harmonogram prac nad projektem, opinia przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej odnosi się skrótowo wyłącznie do kwestii, które zdaniem IEO, wydają się najważniejsze do wzięcia pod uwagę jeszcze na etapie rządowego procesu legislacyjnego. Analizy szczegółowe przepisów dotyczące nie tylko ich treści, ale także uzasadnienia do nowelizacji i oceny skutków regulacji (OSR) zostaną przygotowane w terminie późniejszym, w ramach prowadzonego przez IEO monitoringu ustawy o OZE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów i procesu jej wdrażania.

Zdaniem Wiśniewskiego cała ustawa będzie wymagała jeszcze wielu nowelizacji na rzecz realnego wsparcia rynku prosumenckiego i generacji rozproszonej oraz otwarcia rynku na mikrosieci energetyczne (cieplne i elektryczne i gazowe) i niezależnych producentów energii.

·    Opinia Instytutu Energetyki Odnawialnej o projekcie nowelizacji Ustawy o OZE z dn. 13 lipca 2015 r.# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 11512
Odwiedziny ogółem: 1545492