Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Gra o miliony ze współspalania
2015-07-29 10:34:47

Jak napisał dzisiejszy "Dziennik Gazeta Prawna", Biuro Analiz Sejmowych uważa, że za każdą wyprodukowaną megawatogodzinę produkujący energię w technologii współspalania powinni otrzymać nie jeden, lecz połowę zielonego certyfikatu, jednak URE ma w tej sprawie inne zdanie.
 
Do końca 2020 r. dla energii wytworzonej we współspalaniu przysługuje świadectwo pochodzenia skorygowane współczynnikiem 0,5. Mówi o tym art. 194 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wprawdzie przepisy przejściowe określają, że zasada ta powinna obowiązywać już od 4 maja 2015 r., jednak Urząd Regulacji Energetyki ma inne zdanie - poinformowała gazeta.

URE odwołuje się do art. 186 ust. 3, zgodnie z którym w sprawach które wiążą się z wydaniem świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 (traktującym m. in o współspalaniu), tj. przed 1 stycznia 2016 r., stosuje się przepisy dotychczasowe oraz art. 9e1 prawa energetycznego - napisał dziennik.

Taką interpretację krytykują jednak eksperci związani z branżą OZE, którzy wskazują że ustawodawca w art. 233 u.o.z.e. szczegółowo wyliczył, które przepisy wchodzą 1 stycznia 2016 r. i nie ma tam art. 194. - poinformował "DGP".
– Podczas dyżurów poselskich kilkukrotnie zwracano mi uwagę, że ustawa w omawianym zakresie jest niejasna i jest różnie interpretowana. Dlatego poprosiłem, aby stanowisko w sprawie zajęli prawnicy sejmowi, którzy tę ustawę przepuścili – powiedział gazecie poseł Żelichowski.

Zdaniem Piotra Krawczyka, radcy prawnego, świadectwa należy korygować współczynnikiem 0,5 od dnia wejścia ustawy w życie. Podobnie interpretuje te zapisy Wojciech Kukuła z fundacji ClientEarth, skupiającej prawników zajmujących się ochroną środowiska, który uważa, że art. 194 jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 186 ust. 3 ustawy o OZE, a nie odwrotnie (jak twierdzi URE) - napisał dziennik.

- Ten drugi ma znacznie szerszy zakres przedmiotowy. – Ponadto art. 186 ust. 3 odnosi się wyłącznie do procedury administracyjnej wydawania świadectw pochodzenia, określonej obecnie w art. 9e–9e1 prawa energetycznego, podczas gdy korekcja wartości współczynnika dla świadectw pochodzenia ma charakter materialnoprawny – powiedział cytowany przez "DGP" Kukuła.
 
CIRE.pl


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 23003
Odwiedziny ogółem: 1624658