Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Od dzisiaj BOŚ Bank przyjmuje wnioski w programie
2015-04-24 13:45:02

 
Dzisiaj 24.04.2015 r. startuje program „Prosument” realizowany przez BOŚ Bank w wersji Ekokredyt Prosument. BOŚ jest jedynym bankiem uczestniczącym w programie „Prosument”, który jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ma na celu dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje OZE montowane przez gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
 
Wcześniej dotacje i preferencyjne kredyty w ramach „Prosumenta” zostały udostępnione gminom, a także kilku wojewódzkim funduszom ochrony środowiska, które nawiązały w tym celu współpracę z NFOŚiGW. Od dzisiaj przyszli prosumenci mogą się też zgłaszać po dofinansowanie do BOŚ.

W pierwszej transzy środków z NFOŚiGW BOŚ otrzymał na realizację „Prosumenta” na razie tylko 20 mln zł, co oznacza, że w obliczu dużego zainteresowania programem, które zgłaszają przedstawiciele Banku, środki te mogą się szybko skończyć. Przekazanie kolejnych funduszy przez NFOŚiGW wymaga wydania większości środków otrzymanych w pierwszej transzy.

W sumie budżet całego programu „Prosument” wynosi 800 mln zł. Te środki podzielą między siebie BOŚ, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gminy, które zgłoszą się do NFOŚiGW z wnioskami zakładającymi montaż mikroinstalacji OZE w domach swoich mieszkańców.
Warunkiem uzyskania dotacji i preferencyjnego kredytu z programu EKoKredyt Prosument w BOŚ Banku – zgodnie z ogólnymi zasadami programu realizowanego przez NFOŚiGW – będzie montaż wyłącznie źródła energii elektrycznej (małe elektrownie wiatrowe, mikrokogenercja lub fotowoltaika - o mocy do 40 kWe) lub montaż źródła energii elektrycznej połączonego ze źródłem energii cieplnej (źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne - o mocy do 300 kWt) Zasady programu nie przewidują instalacji wyłącznie źródła energii cieplnej.

BOŚ potwierdza, że dofinansowanie będzie dostępne w formie preferencyjnej pożyczki pokrywającej do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, a także dotacji, której wysokość wyniesie w przypadku źródeł energii elektrycznej – 40 proc. w roku 2015 oraz 30 proc. w roku 2016, a dla źródeł ciepła - 20 proc. w 2015 r. i 15 proc. w roku 2016.

Osoby zainteresowane złożeniem w BOŚ wniosku o dotację i preferencyjny kredyt z „Prosumenta” mogą znaleźć komplet niezbędnych do tego dokumentów na stronie dostępnej pod tym linkiem.
 
CIRE.pl, Gramwzielone.pl


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 22229
Odwiedziny ogółem: 1749766