Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
KGHM buduje farmę fotowoltaiczną
2015-04-24 13:39:47

 
Należąca do KGHM spółka Energetyka buduje w Legnicy testową instalację fotowoltaiczną, w której sprawdzi możliwości wykorzystania różnych typów paneli fotowoltaicznych. – Projekt ma charakter badawczy – zapewnia Adam Witek, prezes zarządu „Energetyka” sp. z o.o.
 
Energetyka informuje, że prace mające na celu budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW zostaną wykonane przez firmę zewnętrzną, jednak wezmą w nich udział także pracownicy Energetyki i WPEC w Legnicy S.A., którzy wcześniej przeszli szkolenie w zakresie projektowania, montażu i serwisowania urządzeń fotowoltaicznych w ośrodku szkoleniowym w Bielawie (woj. dolnośląskie). – Nowe umiejętności pracowników będą mogły także poszerzyć zakres świadczonych przez spółkę usług o rynek zewnętrzny – zapewnia Energetyka.

Budowa testowej farmy fotowoltaicznej w Legnicy ma się zakończyć pod koniec przyszłego miesiąca.

Zakłada się, że roczny uzysk energii wyniesie około 96 MWh. Energia będzie zużywana na potrzeby własne spółki, a dodatkowo inwestor zapowiada wystąpienie o wydanie zielonych certyfikatów.

Spółka Energetyka zapewnia, że celem projektu „jest możliwość zbierania i analizowania danych pomiarowych, uzyskanych w warunkach naturalnych w środowisku KGHM, związanych z realną oceną sprawności fotoogniw wykonanych w różnych technologiach”.
Na farmie fotowoltaicznej w Legnicy zostaną wykorzystane trzy rodzaje modułów fotowoltaicznych. Oprócz modułów polikrystalicznych i monokrystalicznych, Energetyka sprawdzi efekty pracy cienkowarstwowych modułów CIGS, czyli technologii, którą zainteresowanie pod kątem produkcji wyrażał wielokrotnie prezes KGHM Herbert Wirth.

– Spółka Energetyka będąc obecnie jedynym w Polsce podmiotem użytkującym panele CIGS na taką skalę została zaproszona do uczestnictwa w konsorcjum z Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Instytutem Fizyki PAN i Centrum Zaawanasowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) i bierze udział w konkursie CuBR ogłoszonym przez NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), ubiegając się o środki na realizację zadania pn „ Opracowanie innowacyjnej oraz ekonomicznej technologii wytwarzania wysokowydajnych ogniw słonecznych CIGS” – czytamy w komunikacie spółki Energetyka.

Energetyka zapewnia, że wyniki analiz wykonanych na pilotażowej farmie fotowoltaicznej w Legnicy posłużą w przyszłości do podjęcia decyzji o budowie farm PV o znacznie większej mocy w optymalnie wybranej technologii.


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 20192
Odwiedziny ogółem: 1621848