Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki w sprawie ustawy o OZE
2015-02-04 08:20:09

 
Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki wierzy, że nadchodzi historyczna chwila wprowadzenia w Polsce najbardziej efektywnego mechanizmu wsparcia rozwoju fotowoltaiki jakim jest taryfa stała. PTPV walczyło o nią od 2004 roku.
 
Zostało wówczas opublikowane wspólne stanowisko europejskich stowarzyszeń przemysłu fotowoltaicznego dotyczące taryfy stałej. W roku 2009 kiedy rząd polski opracowywał „Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, PTPV domagało się wprowadzenia taryfy stałej i ustanowienia celu 1800 MW mocy zainstalowanej w roku 2020 co miało odpowiadać 1% pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną oraz rozpoczęcia programu badawczo-rozwojowego dotyczącego perspektywicznych ogniw fotowoltaicznych. Niestety „perspektywicznie” myślący politycy i ich doradcy wpisali 2 MW jako cel do 2020 wskazując, że PV nadaje się jedynie dla zasilania oświetlenia znaków drogowych, itp. PTPV konsekwentnie domaga się od 10 lat wprowadzenia taryfy stałej biorąc aktywny udział w pracach nad Ustawą o OZE, której pierwsze wersje sprzyjały rozwojowi fotowoltaiki

Wszelkie dotychczasowe doświadczenia światowe jasno dowodzą, iż taryfa stała jest jak dotąd najskuteczniejszą metoda wspierania najbardziej przyszłościowych i ekologicznych odnawialnych źródeł energii, szczególnie w sektorze małych systemów PV. Ogromną zaletą rozwoju systemów prosumenckich jest pobudzenie inicjatyw obywatelskich, tworzenie miejsc pracy nie tylko w sektorze fotowoltaiki, ale również w sektorze optoelektroniki i mikroelektroniki, informatyki i telekomunikacji oraz zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego. Odrzucenie sprawdzonego, stosowanego w 75 krajach i regionach tego mechanizmu wsparcia byłoby błędem.

Pozytywnie oceniamy plany Rządu stworzenia programów dedykowanych wsparciu inwestycyjnemu dla powstawania nowych mocy w mikroenergetyce, np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, programy operacyjne, GIS (System Zielonych Inwestycji). Instrumenty te są istotne z tego względu, że umożliwiają zainicjowanie rozwoju rynku, ale nie zastąpią systemowego mechanizmu wsparcia. Jeśli chcemy, żeby ten segment rynku się rozwijał to tylko przewidywalny, stabilny i przejrzysty oraz zapewniający zysk mechanizm wsparcia energii odnawialnej zachęci do inwestowania w sektor OZE.

Od kilku lat na całym świecie mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem technik solarnych. Państwa, które już teraz zrozumieją doniosłość i przyszłościowy charakter tego sektora energetyki, skorzystają najwięcej. Polska powinna być wśród nich. Dlatego domagamy się uwzględnienia w planowaniu strategicznym polskiej polityki energetycznej realnego potencjału energetyki słonecznej, ustanowienia konkretnego celu 1,8 GW (1% zużycia energii elektrycznej = 1,6 TWh) zainstalowanej mocy PV w roku 2020 i 20 GW w 2030 oraz uruchomienie programu badawczo-rozwojowego nad przyszłościowymi technologiami ogniw fotowoltaicznych i magazynowaniem energii.

Ustawa wprowadza w życie mechanizm aukcyjny, który jest najgorszym z możliwych. Mechanizm aukcji próbowano wdrożyć bez skutku w kilku krajach i za każdym razem mechanizm ten nie sprawdzał się. Najbardziej jaskrawym przykładem takiego fiaska są doświadczenia Wielkiej Brytanii i Holandii. Mechanizm aukcyjny spowoduje, że rozwój OZE będzie się opierać wyłącznie na najtańszej technologii. Mechanizm ten zaniedbuje dynamiczny rozwój sprawności urządzeń i nowoczesne rozwiązania techniczne, które w średnim i długim okresie zmniejszają ogólny koszt systemu. Przy takim podejściu gubi się szanse na rozwój krajowego przemysłu OZE.

Uchwalenie Ustawy o OZE z poprawkami dotyczącymi wprowadzenia taryf stałych uważamy za niezbędne minimum rozwoju sektora energetyki rozproszonej.

Dr Stanisław M. Pietruszko
Prezes Zarządu
Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 6217
Odwiedziny ogółem: 1540212