Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Ile zielonej energii w miksie energetycznym Polski?
2014-12-18 09:08:24

 
Na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku opracowywany w Ministerstwie Gospodarki projekt dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2050 roku" ma zostać przekazany do konsultacji - donosi "Rzeczpospolita". Jak czytamy w dzienniku, trwają tez ustalenia odnośnie celów dla Polski na rok 2030 w związku z unijnymi celami klimatyczno-energetycznymi.
 
Jak relacjonuje dziennik, w trwających w resorcie gospodarki pracach nad "Polityką energetyczną Polski do 2050 roku" znajdą się również zapisy odnośnie celów w zakresie emisji dwutlenku węgla oraz udziału energii ze źródeł odnawialnych w perspektywie roku 2030. Dziennik przypomina, że podczas październikowego szczytu unijnego uzgodniono, że UE ograniczy emisje CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r. względem roku 1990, a udział energii z OZE ma wzrosnąć do 27 proc.

Według informacji "Rzeczpospolitej" w trakcie prac nad nową polityką energetyczną Ministerstwo Gospodarki zleciło Instytutowi Energetyki Odnawialnej oszacowanie poziomu udziału energii z OZE, przy jakim Polsce uda się osiągnąć cel redukcji emisji CO2 na poziomie 40 proc. w 2030 roku. Z wyliczeń IEO wynika, że aby cel redukcyjny został osiągnięty, udział źródeł odnawialnych w naszym miksie energetycznym powinien osiągnąć poziom 24 proc. W przypadku gdy rokiem bazowym dla celu ograniczania emisji byłby rok 2005, udział energii z OZE musiałby wzrosnąć do 28 proc.
 
Pytani przez "Rz" eksperci i przedstawiciele branży różnie oceniają efekty tych wyliczeń. Według Andrzeja Sikory z Instytutu Studiów Energetycznych osiągnięcie celu nawet na poziomie 24 proc. będzie dla nas bardzo trudne. Robert Macias z zarządu RWE Renewables ma na ten temat całkowicie odmienne zadanie i oszacowany przez IEO pułap udziału OZE uważa za możliwy do osiągnięcia. Natomiast Sławomir Krenczyk, rzecznik Enei stwierdza, że w kontekście wymagań UE propozycje w zakresie celu OZE do 2030 r. w ocenie spółki są racjonalne. Nieco inaczej widzi to Bolesław Jankowski, który uważa, że względu na koszty wsparcia OZE, udział tych źródeł w miksie energetycznym w 2030 roku powinien być na poziomie 18-22 proc. Wyższy udział jest w jego ocenie nie uzasadniony, tak ze względu na koszty jak i biorąc pod uwagę unijne opracowania przygotowane pod kątem październikowego szczytu.
 
Źródło:
 
cire.pl


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 12754
Odwiedziny ogółem: 1581455