Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Branża OZE apeluje o powołanie Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
2011-11-16 08:31:44

     Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), zwróciło się 10 listopada br. do premiera o powołanie Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii oraz utworzenie Departamentu Odnawialnych Źródeł energii. Zdaniem PSEW bez silnego politycznego i merytorycznego wsparcia Polska nie ma szans na dalszy, skuteczny rozwój zielonej energii.

     Według przedstawicieli branży zrzeszonych w Stowarzyszeniu, rosnące znaczenie i złożoność poszczególnych sektorów energii odnawialnej wymaga koordynacji na poziomie co najmniej podsekretarza stanu. Bez pełnomocnika rządu przygotowanie i wdrażanie podstawowych dokumentów (np. Krajowy Plan Działań, czy ustawa o odnawialnych źródłach energii) odbywa się ze znacznym opóźnieniem.

- Samej ustawy o OZE wciąż nie ma, a niekończące się dyskusje nad jej kształtem spowalniają proces usuwania barier rozwoju zielonej energetyki zgłaszanych przez środowiska gospodarcze i organizacje społeczne. Do tej pory nie uchwalono tzw. ustawy korytarzowej, umożliwiającej rozbudowę sieci, której zły stan jest wciąż największą barierą rozwoju OZE – mówi Krzysztof Prasałek prezes PSEW.

    Podejmowane przez administrację próby dostosowania obowiązujących aktów prawnych i procedur administracyjnych do błyskawicznie zmieniającego się i ulegającego głębokim przeobrażeniom sektora energetycznego są często spóźnione. Przykładem jest próba dostosowania prawa dla rozwoju morskich farm wiatrowych, która zatrzymała się po wielomiesięcznych dyskusjach na problemie planowania przestrzennego, nie dotykając tak kluczowych zagadnień jak energetyka czy środowisko.

      Bez jasno określonego ośrodka decyzyjnego trudno wyobrazić sobie dalsze funkcjonowanie sektora. W tej chwili za rozwój energetyki odnawialnej odpowiada ministerstwo gospodarki, a także częściowo ministerstwo środowiska, rolnictwa, czy infrastruktury oraz instytucje im podległe. W każdym z tych resortów tworzone są specjalne komórki czy zespoły zajmujące się tematyką OZE.

       PSEW zwraca też uwagę, że powołanie pełnomocnika ma szansę dodatkowo wesprzeć naturalne mechanizmy stymulujące gospodarkę i rozwój przemysłu w obszarach takich jak produkcja komponentów, rozwój technologiczny, generowanie miejsc pracy, itp.
       Stowarzyszenie oprócz apelu przygotowało też projekt rozporządzenia w sprawie powołania Pełnomocnika Rządu ds. OZE (opracowany na podstawie rozporządzenia określającego powołanie Pełnomocnika Rządu ds. Energetyki Jądrowej).

Źródło: PSEW, econews.com.pl, fot. sxc.hu

Artykuł z dnia: 14.11.2011# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 3872
Odwiedziny ogółem: 1706482