Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Program Prosument na Warmii i Mazurach
2014-11-04 11:11:37

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przystąpił do Programu Prosument, w ramach którego będzie można uzyskać dotację na budowę instalacji produkujących na własne potrzeby energię z odnawialnych źródeł.

WFOŚiGW Olsztyn jeszcze w tym roku planuje ogłosić nabór wniosków na dofinansowanie mikroinstalacji. Taka szybkość działania wynika z przeprowadzonej analizy rynku, wskazującej iż zarówno osoby fizyczne, spółdzielnie, jak i wspólnoty mieszkaniowe chcą przystąpić do Programu, chociaż już dzisiaj niektórzy zainteresowani mają świadomość, że część planowanych przez nich inwestycji nie spełnia wszystkich warunków programu. Dlatego projekty będą musiały przejść selekcję.

- Nasze uczestnictwo w programie Prosument umożliwi jego przetestowanie „na żywo” oraz sprawdzenie jego wad i zalet – tłumaczy Adam Krzysków, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. - Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli nam lepiej przygotować się do absorpcji środków unijnych oraz nowych wyzwań, jakie pojawią się na poziomie regionalnym po wdrożeniu przez Polskę nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

WFOŚiGW w Olsztynie pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5 mln zł. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż przy współpracy prywatnych inwestorów z funduszami wojewódzkimi, beneficjenci mają możliwość indywidualnego wyboru rodzaju i modelu instalacji oraz firmy montażowej, podczas gdy zaangażowane w program samorządy są zobowiązane do wyboru wykonawcy, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Korzystając z oferty PROSUMENTA poprzez fundusze wojewódzkie należy mieć na uwadze, że to one określają warunki udzielania dofinansowania, z uwzględnieniem zasad programu. Bez względu na sposób wdrażania programu, dofinansowaniem objęty jest ten sam rodzaj przedsięwzięć – Prosument umożliwia osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystujących OZE do produkcji ciepła i prądu z możliwością sprzedaży nadwyżek do sieci. Beneficjenci mogą wybierać spośród 6 rodzajów mikroinstalacji, w tym: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, a także układów mikrokogeneracyjnych. Program umożliwia także uzyskanie wsparcia finansowego dla wymiany istniejących już instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Zarząd NFOŚiGW ogłaszając nową ofertę programową na lata 2015-2020 zapowiedział wzrost środków przeznaczonych na ten program do 800 milionów złotych, z alokacją do 2020 roku. Projekt ten powstał, aby promować nowe technologie OZE, rozwijać społeczną świadomość ekologiczno-ekonomiczną oraz propagować postawy prosumenckie.# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 12751
Odwiedziny ogółem: 1581452