Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Projekt nowelizacji Prawa energetycznego zwiększa uprawnienia URE
2014-07-28 09:10:58

Rząd planuje znowelizować Prawo energetyczne tak, by zwiększyć uprawnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w ściganiu manipulacji na hurtowym rynku energii. To wynik unijnego rozporządzenia (REMIT) w tej sprawie.
REMIT (ang. Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Rozporządzenie reguluje m.in. zasady współpracy państw członkowskich w monitorowaniu rynku gazu i energii elektrycznej, by zapobiec ewentualnym nadużyciom. Chodzi np. o zakaz wykorzystywania informacji poufnych do manipulowania rynkiem i zapobieganie spekulacjom na giełdach.

Zgodnie z REMIT organy regulacyjne - w Polsce to Urząd Regulacji Energetyki - mają prowadzić dochodzenia ws. łamania przepisów rozporządzenia.

Ministerstwo Gospodarki, autor projektu, informuje, że choć rozporządzenie nie wymaga implementacji i od momentu wejścia w życie 28 grudnia 2011 r. obowiązuje w polskim porządku prawnym zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu UE, to konieczne jest "rozszerzenie uprawień niektórych organów regulacyjnych" oraz określenie sankcji za złamanie rozporządzenia.
Chodzi o rozszerzenie zadań i uprawnień Prezesa URE o: monitorowanie hurtowego rynku energii, współpracę w tej sprawie z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, UOKiK i KNF oraz przekazywanie do tzw. ACER informacji o podejrzeniach manipulacji na rynku. ACER (European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) to unijna agencja, która ma koordynować i wspierać współpracę krajowych organów regulacyjnych.

Projekt - jak czytamy na stronie Rządowego Centrum Legislacji - przewiduje też, że URE będzie prowadził rejestr uczestników hurtowego rynku energii oraz prowadził kontrole oraz postępowania wyjaśniające w sprawie manipulacji lub prób manipulacji, oraz w sprawie niewłaściwego wykorzystywania informacji wewnętrznej na rynku energii. Zakłada też możliwość nakładania kar pieniężnych.

Przykładowo przewiduje, że jeśli firma, która zawodowo zajmuje się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji na hurtowym rynku energii nie przekaże Prezesowi URE informacji o każdym uzasadnionym podejrzeniu manipulacji lub próbie manipulacji, może otrzymać od 1 tys. zł do 1 mln zł kary lub do wysokości dziesięciokrotności uzyskanej korzyści majątkowej.
 
źródło: cire.pl
[http://cire.pl/item,96886,1,0,0,0,0,0,projekt-nowelizacji-prawa-energetycznego-zwieksza-uprawnienia-ure.html]


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 6193
Odwiedziny ogółem: 1540188