Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Finansowanie mikroinstalacji OZE ma charakter systemowy i będzie kontynuowane
2014-07-23 10:39:05

W związku z wystosowanym przez przedstawicieli firm z branży mikroinstalacji OZE apelem w sprawie polskiej energetyki obywatelskiej, informujemy, że finansowanie tego typu rozwiązań przez NFOŚiGW ma charakter systemowy i będzie kontynuowane - czytamy w komunikacie na stronie Ministerstwa Środowiska
Resort środowisk podkreśla, że przygotowany i realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program priorytetowy „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3 Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych” jest wdrażany od 2010 roku zgodnie z określonym budżetem i harmonogramem, a alokacja przeznaczona na program to 450 mln zł i prawie w całości została wykorzystana.

Jednocześnie MŚ zaznacza, że ostatnie wypłaty dotacji w ramach tego programu mogą mieć miejsce nawet w IV kwartale 2014 r., ,ale jego przedłużanie nie jest planowane.


Ministerstwo wyjaśnia jednocześnie, iż nowy program wspierający mikroinstalacje OZE w segmencie produkcji energii elektrycznej i ciepła pn. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” będzie stanowił rozszerzenie oraz kontynuację, kończącego się programu.

- Alokacja przewidziana na program to 600 mln zł na lata 2014-2020, z możliwością zawierania umów kredytu do 2018 r. W ramach „Prosumenta” beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć na zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku) - informuje resort środowiska.

W ocenie ministerstwa program „Prosument” wdrażany jest zgodnie z planem. Resort przypomina,że 26 maja br. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w części programu realizowanej przy udziale jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
Jednocześnie ministerstwo wraca uwagę, że 10 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (i m.in. Prawa ochrony środowiska), który określa nowe zasady współpracy funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z bankami przy finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych. Po wejściu w życie tych zmian będzie możliwe nawiązanie współpracy z sektorem bankowym. Jak podkreśla resort środowiska bardzo dobre efekty przyniosła podobna współpraca przy programie wsparcia wykorzystania kolektorów słonecznych.

Termin przyjęcia programu Prosument i określenie zróżnicowanych ścieżek jego realizacji służą zapewnieniu ciągłości programów wspierających mikroinstalacje OZE - twierdzi ministerstwo i przypomina, że NFOŚiGW proponuje także inne instrumenty finansowe, wspierające m.in. wykorzystanie kolektorów słonecznych.

Jednocześnie ministerstwo podkreśla,że wspiera rozwój energetyki prosumenckiej, nie tylko poprzez działania finansowe. Wśród takich dziłaań ministerstwo wymienia między innymi prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii.

- Resort środowiska wskazywał na potrzebę wzmocnienia wsparcia dla energetyki prosumenckiej poprzez zwiększenie zaproponowanego w projekcie poziomu ceny energii elektrycznej odkupywanej od prosumentów z 80% do 100% średniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z roku poprzedniego - czytany w komunikacie.

Ministerstwo zaznacza również, że program Prosument nie będzie już dotyczył tylko jednego rodzaju instalacji – kolektorów słonecznych, lecz różnych technologii instalacji OZE, co może okazać się impulsem rozwojowym dla zróżnicowanych inwestycji w tej dziedzinie.
 
Źródło: [http://cire.pl/item,96688,1,0,0,0,0,0,ms-finansowanie-mikroinstalacji-oze-ma-charakter-systemowy-i-bedzie-kontynuowane.html]


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 10546
Odwiedziny ogółem: 1544527