Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Dom ekologiczny od podstaw
2014-07-10 10:03:05

Przyjął się stereotyp, że dom ekologiczny to budynek naszpikowany w różnego rodzaju instalacje, które bazują na energii alternatywnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła czy siłownie wiatrowe). Nie jest to do końca poprawne stwierdzenie, bowiem tego rodzaju instalacje stanową tylko jeden z elementów pojęcia.

Ograniczenie zużycia energii
Omawiany rodzaj budownictwa dąży do uzyskania harmonii i jak najmniejszej ingerencji budynku w środowisko naturalne. Pierwszą i najważniejszą zasadą, która pozwala na osiągnięcie tego celu jest ograniczenie zużycia energii. Analizując strukturę zużycia energii w typowym budynku mieszkalnym w Polsce należy stwierdzić, że na typowe prace gospodarcze (podgrzewanie wody, gotowanie posiłków, oświetlenie i inne urządzenia elektryczne) wykorzystuje się tylko ok. 30% energii. Natomiast blisko 70% energii jest zużywane na ogrzewanie budynku.

W projekcie omawianego przez nas domu szczególną uwagę zwraca się więc na uzyskanie wysokich parametrów izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych (tj. dach, ściany, okna, drzwi, podłogi) oraz przegród wewnętrznych (np. stropy piwnic) dzielących pomieszczenia o różnej temperaturze. Nie bez znaczenia są również właściwe rozwiązania przestrzenne budynku: zwarta bryła, brak występów i wnęk, jedno lub dwuspadowy dach, korzystny współczynnik kubatury do powierzchni zewnętrznych (tzw. współczynnik A/V), minimalizacja wielkości i liczby otworów okiennych i drzwiowych od strony północnej, likwidacja mostków cieplnych. Istotnym aspektem jest również właściwa lokalizacja budynku oraz orientacja względem stron świata. Dom powinien być usytuowany w miejscu osłoniętym od wiatru. Pokoje dzienne i jadalnia powinny znajdować się od strony południowej.

Idea budownictwa zrównoważonego opiera się także na minimalizacji zużycia energii, związanej z codzienną eksploatacją budynku tj. oświetlenie, obsługa urządzeń AGD i RTV. Dom powinien być wyposażony w sprzęty o jak najwyższej klasie efektywności energetycznej – najlepiej A+++. Ponadto mieszkańcy powinni na co dzień praktykować nawyki np. gaszenie światła w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa oraz nie pozostawianie urządzeń w pozycji czuwania. Aby osiągnąć wymierne rezultaty dom należy wyposażyć też w wysokosprawny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wszystkie te rozwiązania pozwolą na istotne zredukowanie zużycia energii.

Ekologiczne materiały i rozwiązania
Kolejna zasada to stosowanie materiałów i rozwiązań przyjaznych dla człowieka i środowiska. Istotne znaczenie ma efektywne wykorzystanie wody. Dobrą praktyką jest lokalna retencja (zatrzymywanie) wody. Można tego dokonać poprzez budowę oczka wodnego, które zapewni korzystny mikroklimat w sąsiedztwie domu, a dodatkowo będzie efektownym elementem dekoracyjnym ogrodu. Innym sposobem jest montaż zbiorników, w których gromadzona jest woda deszczowa.

Oszczędzanie wodyZebrana deszczówka może być z powodzeniem wykorzystywana do podlewania ogrodu. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest montaż baterii umywalkowych ograniczających zużycie wody. Najbardziej oszczędne baterie, z których w ciągu 1 minuty wypłynie tylko 5 l wody są oznaczane symbolem „Z”. Dla porównania mając tradycyjną baterię zużyjemy ok. 15 l/min wody. Jest to redukcja blisko o 70%! Coraz więcej ludzi przekonuje się także do instalacji łączącej umywalkę z WC. Wodę w tym przypadku wykorzystuje się dwukrotnie – na mycie rąk, a następnie na spłukanie toalety.

Duże znaczenie ma również minimalizacja zanieczyszczeń, ograniczenie ilości odpadów oraz ochrona otoczenia przed degradacją. W przypadku gdy dom nie jest podłączony do kanalizacji, dobrym rozwiązaniem jest wymiana szamba na przydomową oczyszczalnię. Pozwala to także na wymierne korzyści finansowe, bowiem unikamy wywozu nieczystości przez firmy asenizacyjne. Z kolei w redukcji odpadów pomocny jest kompostownik. Pozwala on na zagospodarowanie odpadów organicznych oraz na przygotowanie nawozu.
Przy budowie wykorzystywane są materiały budowlane, które nie są toksyczne dla środowiska. W tym przypadku będą to wszelkiego rodzaju materiały drewnopochodne, słoma czy kamień. Pożądane są także metale pochodzące z odzysku i inne materiały przydatne do recyklingu m.in. gruz budowlany, płyty pilśniowe, popioły. Uwagę przykłada się także do komfortu panującego wewnątrz pomieszczeń. Niedopuszczalna jest więc nadmierna wilgoć, która prowadzi do rozwoju pleśni. Konieczna jest szczelna izolacja, przy równoczesnej wentylacji bez utraty ciepła. W pobliżu budynku powinna znaleźć się lokalna roślinność, która zapewni schronienie dla zwierząt oraz płaszcz ochronny przed nadmiernym słońcem i wiatrem.

Czysta energia odnawialna

OZE - farma wiatrowa, ogniwa fotowoltaiczne

fot: sxc.hu

Wreszcie dochodzimy do alternatywnych źródeł energii. Zasadą tego rodzaju budownictwa jest unikanie niekorzystnego wpływu na otoczenie. Konwencjonalne źródła energii tj. węgiel, ropa naftowa uwalniają do atmosfery ogromne ilości szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń. W budynku instalowane są więc nowoczesne technologie, które mają za zadanie ograniczyć emisję niebezpiecznych związków. Nie bez znaczenia są również względy finansowe, związane z pozyskiwaniem darmowej energii. Popularne są pompy ciepła, kolektory słoneczne, przydomowe elektrownie wiatrowe oraz ogniwa fotowoltaiczne.

Pompy ciepła to urządzenia służące do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, które pobierają energię cieplną z gruntu, wody lub powietrza. Kolektory słoneczne są wykorzystywane do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, a czasami również do ogrzewania pomieszczeń. Elektrownie wiatrowe oraz ogniwa fotowoltaiczne służą do pozyskiwania darmowej energii elektrycznej. Jednak możliwość wykorzystania każdego z tych źródeł energii jest uzależniona od szeregu czynników tj. lokalizacji i otoczenia budynku, częstotliwości występowania zjawisk pogodowych, warunków geologicznych, przyrodniczych, formalno-prawnych, względów ekonomicznych czy rozwiązań technicznych. Każdy przypadek należy więc rozpatrywać indywidualnie.

Standardy energetyczne
W kontekście omawianego zagadnienia często używane są następujące terminy:
BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY – to budynek, który do ogrzania 1m2 powierzchni w ciągu roku potrzebuje 30-70 kWh/m2/rok.
BUDYNEK NISKOENERGETYCZNY – to obiekt, który do ogrzania 1m2 powierzchni w ciągu roku potrzebuje 15-30 kWh/m2/rok.
BUDYNEK PASYWNY – to budynek, który do ogrzania 1m2 powierzchni w ciągu roku potrzebuje poniżej 15 kWh/m2/rok.
BUDYNEK ZEROENERGETYCZNY – to budynek samowystarczalny pod względem energetycznym.
BUDYNEK PLUSENERGETYCZNY – to obiekt, w którym zyski energii są większe niż straty.

Ostatnie dwa standardy energetyczne nie są rozpowszechnione w Polsce. Traktuje się je w kategorii ciekawostek i nowinek technologicznych.

Ile to kosztuje?
Decydując się na taki dom należy liczyć się z wyższymi kosztami budowy. W przypadku budowy w standardzie budynku pasywnego koszty będą wyższe o ok. 20-25% w stosunku do klasycznego domu (90 – 120 kWh/m2/rok). Zakładając, że koszt budowy standardowego domu wynosi ok. 350 tys. zł, trzeba do tej kwoty dodatkowo doliczyć ponad 87 tys. zł. To nie jest mało. Jednak gdy zdecydujemy się na dom energooszczędny wzrost kosztów wyniesie już tylko 5%. Optymistyczne jest, że z roku na rok nakłady inwestycyjne ponoszone na tego rodzaju budownictwo, w porównaniu do standardowych domów, maleją. Biorąc pod uwagę nieustannie rosnące ceny energii elektrycznej oraz paliw konwencjonalnych jest to przyszłość w polskim budownictwie.

Przy wyborze standardu energetycznego dla naszego przyszłego domu należy wziąć pod uwagę prognozowane ceny mediów oraz koszty nowoczesnych rozwiązań, które chcielibyśmy zastosować. Bowiem to zadecyduje o opłacalności inwestycji. Czas zwrotu poniesionych kosztów zależeć będzie w dużej mierze od redukcji kosztów na ogrzewanie budynku. W przypadku domu energooszczędnego zapotrzebowanie na ogrzewanie jest 3-krotnie mniejsze, w porównaniu do tradycyjnego budownictwa. Związku z tym koszty jakie poniesiemy na ogrzewanie również będą trzykrotnie niższe. W przypadku domu pasywnego zapotrzebowanie na ogrzewanie może być nawet 10-krotnie mniejsze. W naszych obliczeniach należy uwzględnić cenę energii, wykorzystywaną do ogrzewania budynku. W przypadku drogiej energii elektrycznej, oleju opałowego czy gazu płynnego można liczyć na stosunkowo szybki zwrot inwestycji – ok. 10 lat. Natomiast gdy do ogrzewania wykorzystujemy tanie źródło energii – pompę ciepła czy węgiel okres zwrotu znacząco się wydłuży.

Jednak czas zwrotu inwestycji można dodatkowo skrócić, korzystając z programów dofinansowania do energooszczędnych technologii. Taką możliwość daje m.in. NFOŚiGW, który oferuje częściową spłatę kredytu bankowego, zaciągniętego na dom lub mieszkanie. W przypadku budynku pasywnego jest to dotacja w wysokości 50 tys. zł, natomiast w przypadku budynku energooszczędnego 30 tys. zł. Ostatnio popularnym tematem jest także projekt „samo spłacającego się domu”, który powstał w związku z ustawą o OZE, która ma wejść w życie w 2014 roku.

 

Źródło:

EKOhabitat.pl# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 6202
Odwiedziny ogółem: 1540197