Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
W JAKI SPOSÓB DOBRAĆ WIELKOŚĆ MIKROINSTALACJI?
2014-07-01 12:48:35

        Według danych GUS w 2009 roku gospodarstwo domowe miejskie zużyło 2140 kWh, a gospodarstwo domowe wiejskie odpowiednio 2620 kWh energii elektrycznej. Oprócz racjonalnego gospodarowania energią elektryczną to znaczy używania do oświetlenia energooszczędnych świetlówek, używania energooszczędnych urządzeń domowych typu lodówka, pralka, odkurzacz oraz unikania pozostawiania urządzeń w trybie stand by (w stanie) w celu obniżenia opłat za zużytą energię, można zastanowić się nad zamontowaniem małych instalacji do produkcji prądu. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z września 2013 roku wprowadziła nowe pojęcie mikroinstalacja, czyli instalacja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW przyłączonej do sieci 110 kV  lub  120 kW mocy termicznej. Właściciel mikroinstalacji produkujący energię elektryczną przede wszystkim na własne potrzeby i odprowadzający jedynie nadwyżki energii do sieci energetycznej jest zwany prosumentem. Zgodnie z w/w nowelizacją prosument zwolniony jest z opłaty przyłączeniowej, a ubiegając się o warunki przyłączenia musi jedynie dostarczyć  tytuł prawny do nieruchomości lub tytuł prawny do samego urządzenia. Właściciele mikroinstalacji są zwolnieni z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej  i nie muszą ubiegać się o koncesją na produkcję energii elektrycznej. Ustawa wprowadza również nowe przepisy w zakresie Prawa budowlanego, zwalniając inwestorów z obowiązku posiadania pozwolenia na budowę dla instalacji fotowoltaicznych do 40 kW i kolektorów słonecznych.

       Należy pamiętać że wyprodukowana w mikroinstalacji  energia elektryczna obniży rachunki za energię elektryczną wystawiane przez sprzedawcę. Aktualnie należy przyjąć, że  cena 1 kWh zakupionej energii wynosi około 0,62 zł. To właśnie ilość wyprodukowanych kWh energii obniży nasze rachunki. Natomiast nadwyżka energii odprowadzona do sieci w okresie rozliczeniowym będzie zakupiona przez odbiorcę (zakład energetyczny) po cenie około 0,18 zł/1 kWh. Dlatego planując montaż mikroinstalacji należy odpowiednio zaplanować jej wielkość tak, aby w ciągu roku produkcja energii z mikro źródła w niewielkiej skali przewyższała nasze zużycie.

 

Przewidywana produkcja energii elektrycznej z 1 kW zainstalowanej mocy:

Ogniwo fotowoltaiczne     -1000 h pracy w roku = 1000 kWh energii elektrycznej

Mikro wiatrak                    - 1300 h pracy w roku = 1300 kWh energii elektrycznej

Mikro elektrownia wodna - 5000 h pracy w roku =  5000 kWh energii elektrycznej

Mikro biogazownia           - 8000 h pracy w roku  =8000 kWh energii elektrycznej

Przy tak założonej produkcji energii elektrycznej i zużyciu jej na własne potrzeby obniżymy rachunki za prąd w ciągu roku odpowiednio o :

-  620 zł rocznie ( 1000kWh x 0,62 zł)

-  806 zł rocznie (1300 kWh x 0,62 zł)

-  3100 zł rocznie ( 5000 kWh x 0,62 zł)

 - 4960 zł rocznie ( 8000 kWh x 0.62 zł).

    Aby zabezpieczyć roczne zużycie energii elektrycznej typowego gospodarstwa domowego należy zainstalować ogniwo fotowoltaiczne o mocy  około 2,5 kW lub  mikrowiatrak  o mocy 2 kW.

        Należy pamiętać, że produkcja prądu elektrycznego na bazie wykorzystania energii słonecznej i wiatru jest uzależniona od pory dnia i różna poszczególnych porach roku. Dlatego do prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest zainstalowanie dwukierunkowego licznika energii elektrycznej. Licznik ten w okresie, gdy ilość produkowanej energii jest większa niż potrzeby gospodarstwa umożliwia odprowadzenie nadwyżki do sieci elektroenergetycznej. Innym mniej efektywnym rozwiązaniem jest wyposażenie mikroinstalacji w akumulatory, ale to w znacznym stopniu podnosi koszty inwestycji.

Wynik symulacji produkcji energii przez ogniwo fotowoltaiczne o mocy 2,5 kW w poszczególnych miesiącach roku :

Styczeń      - 75 kWh

Luty            - 116 kWh

Marzec      - 210 kWh

Kwiecień    - 253 kWh

Maj             - 329 kWh

Czerwiec    - 306 kWh

Lipiec          - 313 kWh

Sierpień      - 297 kWh

Wrzesień    - 215 kWh

Październik  - 165 kWh

Listopad       - 74 kWh

Grudzień      - 47 kWh

-----------------------------

Razem       - 2400 kWh

                                                                       

 

Andrzej Koniecko  Prezes WMAE  Sp.z o.o.                                                                                                  # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 6264
Odwiedziny ogółem: 1540259