Mapa strony
Ciekawe linki
Konwent Marszałków Województw RP
2011-11-03 14:41:35

     W ubiegły piątek tj. 28 października w Olsztynie odbyło się spotkanie Konwentu Marszałków Województw RP. Podczas obrad Panie i Panowie Marszałkowie mieli okazje porozmawiać na temat odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i poszanowania energii oraz bezpieczeństwa i przyszłej polityki energetycznej Polski. Problematykę tą przedstawili w imieniu Polskiej Grupy Agencji Energetycznych Pan Józef Lewandowski (Prezes Stowarzyszenia PGAE i Prezes Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią) oraz Pan Andrzej Koniecko (Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.)  którzy omówili ideę tworzenia, konieczność działania oraz problemy funkcjonowania w naszym kraju agencji energetycznych.

     Z inicjatywy PGAE Konwent Marszałków przyjął stanowisko dot. przyśpieszenia prac nad uchwaleniem ustawy o odnawialnych źródłach energii, które następnie przedstawione zostanie Marszalkowi Sejmu i Prezesowi Rady Ministrów. Posiadanie przez Polskę obowiązującego prawodawstwa w tym zakresie to nie tylko wymóg unijnych dyrektyw, ale przede wszystkim szansa na rozwój zielonego sektora energetyki, pozyskanie dotacji na inwestycje związane z OZE i prowadzenie jasnej, bezpiecznej, prorozwojowej i proekologicznej polityki energetycznej państwa.

 

Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP

z dnia 28.10. 2011 roku

w sprawie przyśpieszenia prac nad uchwaleniem ustawy o odnawialnych źródłach energii

 

            Konwent  Marszałków apeluje do Marszałka Sejmu oraz do Prezesa Rady Ministrów o powzięcie odpowiednich działań mających na celu przyśpieszenie prac nad uchwaleniem ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii.

Po analizie  projektów rozporządzeń, opublikowanych przez Komisję Europejską, na temat funduszy europejskich w ramach Polityki Spójności po roku 2013, Konwent Marszałków pragnie zasygnalizowaćewentualne trudności Polski, jakie mogą się pojawić w procesie aplikowania o środki finansowe przeznaczone na energetykę odnawialną. Jak powiadomiła Komisja Europejska wsparcie przewidziane na inwestycje związane efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii, w następnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, wynosić ma conajmniej 6% alokacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki te uruchomione jednak zostaną jedynie po spełnieniu przez kraj członkowskipewnych kryteriów, które będą gwarantowały ich właściwe wykorzystanie. Nasz kraj nie spełnia wszystkich postawionych w tym zakresie warunków. Oprócz opóźnienia dotyczącego wdrażania dyrektyw UE z zakresu OZE i efektywności energetycznej, podstawowym problemem jest brak uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii. Kwestia ta została zauważona przez Komisję Europejską w lipcu tego roku - Polska powinna uchwalić ten dokument do 5 grudnia 2010 r. - w wyniku niespełnienia tego warunku wszczęto przeciwko nam postępowanie.

Ponadto brak ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych dotyczących energetyki odnawialnej powoduje chaos na rynku OZE. Niepewność i niejasność przyszłych zapisów prawnych prowadzą do wolnego wzrostu tempa inwestycji OZE oraz do utrzymywania się ich wysokich kosztów, a tym samym do spadku zainteresowania tym tematem potencjalnych inwestorów.

Uchwalenie ustawy o odnawialnych źródłach energii to szansa nie tylko na skorzystanie z pomocy finansowej UE ale przede wszystkim szansa na rozwój rynku energetyki odnawialnej w Polsce oraz na wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

    # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 3865
Odwiedziny ogółem: 1706475