Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Prosument sprzeda drożej energię?
2014-06-10 14:42:18

Grupa posłów PSL przekazała do sejmu w ubiegłym tygodniu projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne dotyczący wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalcjach.
Wnioskodawcy podkreślają, że obecne rozwiązania legislacyjne umożliwiają inwestycje w mikroinstalacje jedynie tym osobom fizycznym, które nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej tzn. nie są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dlatego proponują, aby art. 9u Prawa energetycznego, który w obecnym brzmieniu dotyczy jedynie osób fizycznych niebędących przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, otrzymał brzmienie: „Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, a także sprzedaż tej energii, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej".
Jednocześnie posłowie PSL proponują dość istotną zmianę odnośnie budzącego wiele kontrowersji zapisu w sprawie ceny po jakiej sprzedawcy z urzędu mają kupować energię z mikroinstalacji prosumenckich. Obecnie obwiązujące przepis (art. 9v) mówi, że sprzedawcy z urzędu zobowiązani są do zakupu energii z mikroinstalacji po cenie równej 80 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. W zgłoszonej przez posłów PSL nowelizacji znalazł się zapis, że energia ma być kupowana po cenie równej średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym.
 
Źródło:


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 33958
Odwiedziny ogółem: 1635584