Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Niedopracowany - PROSUMENT
2014-06-10 08:14:19

Kończą się już środki w programie 45-procentowych dopłat na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a mechanizm dystrybucji środków programu „Prosument” jest niedopracowany - alarmuje Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej i podkreśla, że spowoduje to lukę inwestycyjną i doprowadzi do kryzysu w sektorze energetyki obywatelskiej.
Według ZP FEO, mimo zapewnień ze strony NFOŚiGW oraz Ministerstwa Środowiska, że środków w ramach popularnego programu „45 proc. dopłat na zakup i montaż kolektorów słonecznych” starczy do końca III kwartału, budżet programu jest już na wyczerpaniu. Jednocześnie jak podkreśla Związek, poważnie opóźniony jest też „Prosument”, stanowiący kontynuację, a zarazem poszerzenie „programu kolektorowego” o dodatkowe technologie OZE.

Wyczerpanie środków w programie kolektorowym, poważne opóźnienie „Prosumenta” wraz z jego niedoprecyzowaną formułą spowodują lukę inwestycyjną, która może nawet doprowadzić do załamania rynku - twierdzą pracodawcy z Forum Energetyki Odnawialnej.

- Jako ZP FEO na bieżąco monitorujemy rynek mikroinstalacji OZE i wiele obiecujemy sobie po starcie „Prosumenta”, który przedstawiany jest jako flagowa inicjatywa NFOŚiGW. Z naszych informacji wynika jednak, że spóźniony i niedopracowany program nie wygeneruje zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów na oczekiwanym przez branżę i sam Fundusz poziomie – mówi Katarzyna Motak, Prezes ZP FEO.

W jej ocenie oprócz poważnego opóźnienia, o niepowodzeniu programu „Prosument” może też przesądzić sam mechanizm programu.

- Przy konstrukcji „Prosumenta” NFOŚiGW zanegował mechanizmy, które przesądziły o sukcesie poprzedniego programu dopłat do kolektorów słonecznych. Odrzucił m.in. model dystrybucji środków poprzez sieć banków, który zapewnił szeroką dostępność programu dla klientów indywidualnych i jego sprawną realizację, na rzecz niedopracowanych i niesprawdzonych kanałów dystrybucji poprzez samorządy, WFOŚiGW oraz pojedynczy, wybrany w przetargu bank – dodaje prezes ZP FEO.

Według ZP FEO kanał samorządowy praktycznie przekreśla szanse na masową dostępność programu. Związek zwraca uwagę, że za jego pośrednictwem, w ramach pilotażu, mają być dystrybuowane środki w wysokości 100 mln zł. Przy czym pojedyncze wnioski mają opiewać na co najmniej 1 mln złotych, co w praktyce oznacza, że do programu przystąpi maksymalnie 100 gmin, czyli mniej niż 5 proc. gmin w Polsce. Jednocześnie wg informacji ZP FEO wartość zgłoszonych projektów jednostek samorządu terytorialnego opiewa nawet na 28 mln zł, a to oznacza, że bez określenia poziomu maksymalnego pojedynczego wniosku, teoretycznie, możliwa jest sytuacja, w której pieniędzy starczy jedynie dla kliku gmin.
Według organizacji pracodawców energetyki odnawialnej istnieją też poważne obawy, że pozostałe kanały dystrybucji środków przewidziane przez NFOŚiGW dla programu „Prosument”, również nie zadziałają zgodnie z oczekiwaniami.

Jak ocenia ZP FEO, w przypadku WFOŚiGW najwcześniej naboru wniosków można się spodziewać w 3 kwartale, ale według Związku Fundusze regionalne nie będą zainteresowane przystąpieniem do programu, bo nie dysponują odpowiednią infrastrukturą umożliwiającą obsługę setek, a nawet tysięcy indywidualnych projektów oraz rozliczenie kredytów o wydłużonym terminie spłaty.

Według ZP FEO w przypadku ostatniego proponowanego kanału dystrybucji środków jest jeszcze więcej niewiadomych. Kwestia wyboru banku obsługującego program nie została rozstrzygnięta. Ogłoszenie przetargu ma nastąpić pod koniec drugiego kwartału. W ocenie Związku biorąc pod uwagę procedury przetargowe, odwołania etc., realnie może się on odbyć nawet w czwartym kwartale. To oznacza brak dofinansowania dla klientów detalicznych od końca czerwca do końca roku 2014.

ZP FEO zwraca również uwagę, że dodatkowo, już po uzgodnieniach konsultacyjnych z branżą, w projekcie programu pojawił się zapis o możliwości wsparcia zakupu urządzeń produkujących ciepło jedynie w przypadku ich skojarzenia z instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną.

- W pierwotnym założeniu „Prosument” miał wspierać wszystkie mikroinstalacje OZE. W rzeczywistości przyjęte warunki programu spowodują, że większość technologii produkujących zielone ciepło (kolektory słoneczne, kotły na biomasę czy pompy ciepła) będzie pomijana przez uczestników „Prosumenta” - twierdzą przedstawiciele ZP FEO i podkreślają, że ponad 60 proc. energii zużywanej w gospodarstwach domowych, czyli u potencjalnych prosumentów to właśnie ciepło, którego wytwarzanie jest często podstawowym źródłem emisji zanieczyszczeń.

Według ZP FEO konieczne jest przyspieszenie prac nad dopracowaniem ścieżek dystrybucji środków w ramach programu tak, aby nie powstała luka inwestycyjna, a sam program był jak najszerzej dostępny dla klienta indywidualnego.
 
Źródło:


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 33984
Odwiedziny ogółem: 1635610