Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Ustawa o OZE do KE
2014-05-06 08:26:11

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w piśmie do szefa resortu gospodarki datowanym na 30 kwietnia wnioskuje o wszczęcie procedury notyfikacji przed Komisja Europejską mechanizmów wparcia energetyki odnawialnej zaproponowanych w projekcie ustawy o OZE.
 

Kancelaria premiera przesłała do Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, który został przyjęty na posiedzeniu rządu w dniu 8 kwietnia z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wszczęcia procedury notyfikacji Komisji Europejskiej zaproponowanych w projekcie mechanizmów wsparcia OZE pod kątem pomocy publicznej.

Przyjęcie przez KPRM takiej ścieżki postępowania może wynikać z faktu, iż ostatnio pojawiły się nowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Już wiadomo, że projekt ustawy OZE może nie spełniać części z nich np. o dziesięcioletnim systemie wsparcia dla nowych inwestycji w OZE, podczas gdy projekcie jest mowa o 15-letnim wsparciu.
Póki co projekt nie trafił do Sejmu. Ustawa ma wejść w życie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a przepisy odnośnie systemu wsparcia OZE mają obowiązywać po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej.
 


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 20217
Odwiedziny ogółem: 1621872