Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Rada Ministrów przyjęła ustawę o OZE
2014-04-08 14:04:49

Rada Ministrów przyjęła ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) - podało Ministerstwo Gospodarki na swojej stronie internetowej.
 

Główne cele ustawy to stworzenie nowego systemu wsparcia opartego na systemie aukcyjnym, uproszczenie procedur koncesyjnych, wprowadzenie prosumenckiego wytwarzania energii, a także możliwość produkcji energii z OZE na własne potrzeby.

Przewidywane jest utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE. Jednocześnie wytwórcy energii elektrycznej mają możliwość wyboru między dotychczasowymi zasadami a zadeklarowaniem przystąpienia do nowego tzw. systemu aukcyjnego, który zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2015 r. Organizowane będą odrębne aukcje na wytwarzanie energii elektrycznej produkowanej w obiektach o mocy do 1 MW oraz o mocy powyżej 1 MW. Według założeń minimum jedna czwarta energii powinna zostać wytworzona w instalacjach OZE o mocy do 1 MW.

Szczegółowe informacje dotyczące aukcji będą określane w rozporządzeniu wydawanym przez ministra gospodarki do 30 listopada każdego roku. MG będzie ogłaszać również tzw. "cenę referencyjną", czyli maksymalną, za jaką będzie można zakupić w danym roku 1 MWh energii z OZE.

Ustawa o OZE przewiduje również utworzenie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej SA (OREO SA), którego zadaniem będzie m.in. rozliczanie ujemnego salda między wartością sprzedaży energii i wartością zakupu energii wytworzonej na podstawie funkcjonowania systemu aukcyjnego.
Obniżone będzie wsparcie dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego. Zlikwidowana będzie też pomoc dla dużej energetyki wodnej.

Ustawa zawiera zapisy, które mają wspomagać energetykę prosumencką - czyli wytwarzanie energii na własne potrzeby z możliwością odsprzedaży nadwyżek.

Ustawa o OZE wejdzie w życie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. MG podało, że przepisy wprowadzające nowy system wsparcia OZE zaczną obowiązywać po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej

Źródło: [http://cire.pl/item,91762,1,0,0,0,0,0,rada-ministrow-przyjela-ustawe-o-oze.html]

CIRE.pl, PAP# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 10507
Odwiedziny ogółem: 1544489