Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Relacja z I spotkania Koalicji
2014-04-01 10:26:30

 

W I spotkaniu Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, w dniu 6 marca 2014 r. w Warszawie, uczestniczyło ok. 60 osób, w tym przede wszystkim przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw energetyki cieplnej ale również organizacji eksperckich i mediów.

Jednym z najważniejszych wniosków ze spotkania jest pomysł by NFOŚiGW opracował program wsparcia dla tworzenia przez gminy stanowisk/jednostek zarządzania energią w gminie oraz szkoleń dla tzw. managerów energetycznych.

Wstępem do spotkania była prezentacja

p. Marka Zaborowskiego z Instytutu Ekonomii Środowiska, w której przedstawiono powody, dla których plany gospodarki niskoemisyjnej są niezbędne oraz cele powołania do życia Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią. P. Zaborowski zachęcał również do odwiedzania strony internetowej projektu www.gospodarkaniskoemisyjna.pl, na której oprócz zamieszczonych do tej pory dokumentów i informacji, pojawiać się będą wiadomości na temat działań Koalicji i Koalicjantów oraz na której publikowane są dokumenty związane z tematem zrównoważonego gospodarowania energią w gminach.

 

Następnie

 

p. Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii streścił ideę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, czyli dokumentu stanowiącego syntezę Planów Zaopatrzenia w Ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz SEAPów, który umożliwiałby m.in. synchronizację działań gmin i przedsiębiorstw energetycznych. Podkreślony został również cel główny Koalicji, jakim są zmiany w prawie umożliwiające powstanie Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania energią, który integrowałby zadania i działania (w obie strony – w górę i w dół) poszczególnych szczebli państwowości (od krajowego po gminny). Pan Węglarz podkreślał również, że partnerzy projektu mają pełnić jedynie aktywizacyjną i stymulacyjną rolę, a promocja idei i wcielanie jej w życie leży w gestii członków Koalicji.

p. Bożena Herbuś, inżynier miejski Miasta Częstochowa

 

, zaprezentowała korzyści, również finansowe, wynikające z wprowadzania gospodarki niskoemisyjnej w swoim mieście. W prezentacji podkreślano, że zrównoważona gospodarka energetyczna, to dla samorządu nie tylko wyzwania, ale i szanse oraz korzyści. Bardzo ważne w tym kontekście jest systemowe podejście do tematu.

 

P. Rajkiewicz z Narodowej Agencji Poszanowania Energii

 

, przedstawił pierwsze doświadczenia z wdrażania pilotażowych planów gospodarki niskoemisyjnej z lat ’90 w 6 gminach. Pan Rajkiewicz podkreślał wagę współpracy wielu partnerów z różnych branż np. ciepłowników, samorządowców, spółdzielców, dyrektorów szkół itd.. Przy okazji przedstawienia wykorzystanych źródeł finansowania

działań P. Rajkiewicz zwracał również uwagę na fakt, że mimo pierwotnego narzekania przez gminy na brak środków finansowych, po opracowaniu dobrego i możliwego do zrealizowania planu, środki te znajdowały się. Przy okazji zaprezentowano również konkretne efekty dla kilku gmin.

 

p. Stawiany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

przedstawił programy NFOŚiGW wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej i OZE oraz zaprezentował podsumowanie zgłoszeń do konkursu na opracowanie przez gminy planów gospodarki niskoemisyjnej (liczba zgłoszeń, rozkład w województwach). Liczba gmin, które zgłosiły się do konkursu NFOŚiGW przekroczyła znacznie wstępne szacunki partnerów tego projektu, co pokazuje zainteresowanie wśród gmin tematem PGN oraz potrzebę działań w kierunku polepszania jakości planów i zarządzania energią w gminie.

 

Po przerwie,

 

p. Liszka z Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii przedstawił propozycję zwartości dobrego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z przykładowym spisem treści.

 

W tym miejscu rozpoczęła się

 

ożywiona dyskusja między przedstawicielami gmin, którzy dzielili się swoimi obserwacji z dotychczasowych działań, zaobserwowanymi problemami oraz sugestiami dla partnerów projektu. Wybrano również projekt loga Koalicji.

Na koniec p. Węglarz zaprezentował plan działań Koalicji na najbliższe miesiące, który oprócz działań partnerów projektu oraz lidera Koalicji zawiera również propozycje działań i aktywności możliwych do podjęcia przez Koalicjantów w swoich gminach.

 

RELACJA Z I SPOTKANIA

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KOALICJI

 

NEWSLETTER# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 8303
Odwiedziny ogółem: 1577006