Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Szkolenie dla samorządowców
2014-03-12 08:57:14

ZAPROSZENIE
NA SZKOLENIE DLA SAMORZĄDÓW


Zespół programu edukacyjno-dialogowego „Razem o łupkach”
zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu,
„Prawne uwarunkowania realizacji inwestycji na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem realizacji odwiertów gazu łupkowego.”
Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie prawnik
Pan Jacek Piecha
Szkolenie odbędzie się 20 marca o godz. 10:00
w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, sala 305

AGENDA SPOTKANIA
I. Wstęp
a. Przedstawienie na czym może polegać działalność inwestycyjna w postaci realizacji obiektów budowlanych w gminie.
b. Podstawowe elementy systemu prawa infrastrukturalnego.
c. Dokumenty i decyzje potrzebne do rozpoczęcia postępowań na terenie gminy.\
II. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
a. Polityka przestrzenna w samorządzie (szczebel gminy, powiatu i województwa)
b. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
c. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
d. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o warunkach zabudowy oraz procedura administracyjna w tym zakresie
III. Ochrona środowiska – tzw. „decyzja środowiskowa”
Prosimy o oddelegowanie na szkolenie 1-2 osób.

Prosimy o mailowe potwierdzenie przybycia.

Kontakt: Łukasz Przybylski
lukasz.przybylski@razemolupkach.pl
Tel. 531-441-003

Program „Razem o łupkach” objęty jest honorowym patronatem
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Jacka Protasa.


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 23035
Odwiedziny ogółem: 1624690