Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Gmina Jeleniewo: uchwała określająca minimalną odległość dla wiatraków uchylona przez sąd
2014-03-05 09:08:42

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił uchwałę Gminy Jeleniewo określającą minimalną odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych na 1,5 km.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił uchwałę przyjętą przez Radę Gminy Jeleniewo 21 stycznia 2013 r. określającą minimalną odległość pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy większej niż 100 kW od zabudowań mieszkalnych i siedliskowych na nie mniej niż 1500 m. Sąd po wysłuchaniu opinii skarżących oraz pełnomocnika Gminy Jeleniewo uznał uchwałę za nieważną, stwierdził, że nie może być ona traktowana jako akt prawa miejscowego, ponieważ podstawa prawna, na jaką powołała się Rada Gminy, była niewłaściwa. Sąd nawiązał również do innych orzeczeń swoich i innych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które w podobnych przypadkach również uchylały uchwały rad gmin, które w ten sposób próbowały wpływać na kształt i rozwój inwestycji OZE na swoim terenie.

Uchwała, ze względu na jej wpływ na zahamowanie inwestycji w energetykę wiatrową na terenie gminy, została zaskarżona do sądu przez: Gamesa Energia Polska, Eko Energia Józef Pawlikowski-Bulcyk i Inni oraz Polską Izbę Gospodarczą Energii Odnawialnej.

–Kwestie odległości lokalizacji turbin wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej w polskim ustawodawstwie w wystarczający sposób reguluje już ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – mówi Michał Siembab, dyrektor generalny PIGEO. - Tak formułowane uchwały radnych ograniczają możliwości inwestycji na terenach należących do prywatnych właścicieli i rażąco łamią obowiązujące w Polsce prawo – dodaje.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 33945
Odwiedziny ogółem: 1635571