Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Prosument: 40% dotacji na fotowoltaikę i MEW
2014-03-04 08:59:09

Jak informuje Sunny Horizon, na dzisiejszym posiedzniu Rady Nadzorczej NFOŚiGW zostały ustalone szczegółowe warunki programu pilotażowego "Prosument" mającego na celu dofinansowanie do zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Z przekazanych portalowi Gramwzielone.pl informacji wynika, że program pilotażowy "Prosument" z łącznym budżetem 600 mln zł będzie podzielony na dwa etapy.

Pierwszy etap programu pilotażowego obejmie lata 2014 i 2015, a w jego ramach wydanych zostanie 200 mln zł (100 mln zł dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego). Dotacja wyniesie odpowiednio:
a) 40% - dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych,
b) 20% - dla pozostałych instalacji OZE typu: kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Na drugi etap programu pilotażowego przeznaczonych zostanie pozostałe 400 mln zł (analogicznie 200 mln zł dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 200 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego). Program będzie obejmował lata 2016 - 2020. Zmniejszeniu ulegnie jednak kwota dotacji, która wyniesie:
a) 30% - dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych,
b) 15% - dla pozostałych instalacji OZE typu: kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Zmianie nie ulegnie oprocentowanie kredytu i w skali roku wynosić będzie 1%. Do obsługi programu zostanie wybrany tylko jeden bank lub konsorcjum.

Program "Prosument" ma na celu głównie wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych. Instrument skierowany będzie do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Finansowanie będzie dotyczyło zarówno nowych instalacji energooszczędnych, jak też wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne.

Rodzaje przedsięwzięć obejmują zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych.

 Źródło:  gramwzielone.pl
 # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 33997
Odwiedziny ogółem: 1635623