Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
URE weryfikuje biomasę „leśną” i biomasę „agro”
2014-03-04 08:41:56

W związku z prowadzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki pracami nad Krajowym Systemem Uwierzytelniania Biomasy (KSUB) Urząd poinformował, że przewiduje, iż zasadnicze założenia i podstawy funkcjonowania systemu zostaną uzgodnione do końca pierwszego kwartału br.
 

Obecnie odbywają się spotkania z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych zrzeszonych w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie oraz Polskim Towarzystwie Elektrociepłowni Zawodowych.

Wypracowane założenia systemu będą podstawą do podjęcia dalszych prac z podmiotami dysponującymi wiedzą i doświadczeniem w zakresie weryfikacji biomasy, które to podmioty w wyznaczonym przez Urząd terminie przekazały projekty stosownych procedur weryfikacji biomasy na cele energetyczne. Projekt „KSUB” zostanie następnie poddany publicznym konsultacjom z udziałem przedstawicieli organizacji zrzeszających wytwórców biomasy.
Przypominamy, że w aktualnym stanie prawnym w toku postępowań o wydanie świadectw pochodzenia Prezes URE w dalszym ciągu weryfikuje klasyfikację zużytej przez jednostki wytwórcze biomasy „leśnej”, jak również wzywa do udokumentowania istnienia upraw energetycznych, z których pozyskano tzw. biomasę „agro”.
 
Źródło: URE


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 28227
Odwiedziny ogółem: 1670565