Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
STUDIA PODYPLOMOWE „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”
2014-01-21 13:38:01

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

Charakterystyka

Tematyka studiów podyplomowych obejmuje: zasoby energetyczne odnawialnych źródeł energii; urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, kosztorysowanie, projektowanie, montaż i obsługę instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych, energetykę wiatrową i fotowoltaiczną; małą energetykę wodną; wykorzystanie energii słońca i ziemi; budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne; energię biomasy, paliwa alternatywne dla ropy z biomasy: środowiskowe aspekty pozyskiwania i konwersji biomasy (LCA), efektywność energetyczną i poszanowanie energii; technologie energetyczne wykorzystujące materiały odpadowe, regulacje prawne, zarządzanie i rachunek ekonomiczny w ekoenergetyce.

Absolwent studiów podyplomowych zdobywa nową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w: szkolnictwie stopnia średniego; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; w firmach związanych z gospodarką energią; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie finansowania rynku odnawialnych źródeł energii; we własnej firmie z zakresu, usług, wytwarzania i dystrybucji energii z OZE.

 

 

Organizacja

Studia podyplomowe 3-semestralne, prowadzone w systemie niestacjonarnym.

Czas trwania: 360 godzin (90 punktów ECTS), (trzy semestry, 15 zjazdów).

Rekrutacja na I edycję studiów: 10.01.2014-15.02.2014 r.

Termin rozpoczęcia studiów: luty-marzec 2014.

Odpłatność za trzy semestry 5600 zł płatna w 3 ratach (przed rozpoczęciem I-go semestru – 2000 zł, przed rozpoczęciem II-go semestru – 2000 zł, przed rozpoczęciem III-go semestru – 1600 zł).

 

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia:

 

 

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata (brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów). Warunkiem przyjęcia kandydata na studia podyplomowe jest złożenia pełnej dokumentacji oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty:

 

 

podanie o przyjęcie na studia, skierowane do kierownika studiów; kwestionariusz osobowy, dwa zdjęcia; oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych; w przypadku, gdy opłatę za studia podyplomowe wnosi pracodawca kierujący pracownika na studia podyplomowe – deklaracja pracodawcy o zapewnieniu odpłatności. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają dokumenty w sekretariacie studiów podyplomowych.

Miejsce i czas realizacji studiów:

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Centrum Badań Energii Odnawialnej UWM w Olszynie. Zajęcia będą prowadzili pracownicy naukowi z 4 Wydziałów UWM.

Sekretariat:

 

 

Studia podyplomowe OZE; ul. Plac Łódzki 3; pok. 410; 10-719 Olsztyn; tel./fax. 89/5234880; email: oze@uwm.edu.pl; http://www.uwm.edu.pl/cbeo/oze

Kierownik studiów podyplomowych:

 

 

Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski, e-mail: mariusz.stolarski@uwm.edu.pl; tel. 89/523 48 38 lub 722 100 039

Forma zakończenia studiów:

 

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” uzyskane w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 28
Odwiedziny ogółem: 1702640