Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
IEO - projekt ustawy o OZE negatywnie wpłynie na małe źródła OZE
2014-01-16 08:53:47

Instytut Energetyki Odnawialnej dokonał analizy oceny skutków regulacji (OSR) dla projektu ustawy o OZE w najnowszej wersji 4.1, skierowanej na Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 31 grudnia 2013 r. IEO uważa, że regulacja wpłynie znacznie silniej na energetykę odnawialną niż to przedstawiono w OSR i będzie to wpływ dalece bardziej negatywny, w szczególności jeśli chodzi o małe źródła, mikroinstalacje oraz mniejszych, niezależnych producentów energii z OZE, a także cały rynek zielonej energii i sektor innowacji. Ale regulacja wpłynie też na kształt całego sektora energetyki, a nawet szerzej - na model rozwoju gospodarczego kraju i spójność społeczną, do czego nawet w najmniejszym stopniu nie nawiązuje OSR. Będzie też źródłem większych, niż to oszacowano, kosztów finansowych po stronie inwestora, ale też po stronie podatnika i konsumenta energii.
 

Większość niedoszacowanych kosztów i ryzyka ich dalszego wzrostu wynika z niepełnego ujęcia w OSR rzeczywistych skutków wprowadzenia „totalnego” systemu aukcyjnego, bez elementów pilotażu i niezbędnych wyłączeń dla technologii, które pomimo olbrzymiego potencjału spadku kosztów dotychczas miały zablokowany dostęp do rynku i w efekcie uchwalenia regulacji będą jeszcze silniej dyskryminowane. W OSR brakuje uzasadnienia do wprowadzenia systemu aukcyjnego w proponowanym kształcie i instrumentów, które rzekomo miałyby spowodować rozwój mikroinstalacji OZE. Wyłączenie z OSR (i z ustawy) zielonego ciepła i chłodu nie pozwala na optymalizacje (zmniejszenie) całkowitych kosztów wsparcia w całym systemie ani optymalizacje wykorzystania odnawialnych zasobów energii. Takie braki w OSR podważają sens całej regulacji i zasadność dyskusji o jej szczegółach, jako jedynej (uznawanej dotychczas) formie konsultacji społecznych.
Brakuje diagnozy, uprzedniej analizy szerszego niż tylko Prawo energetyczne otoczenia regulacyjnego i choćby próby analizy zintegrowania wielu aktualnie rozproszonych przepisów prawa (budowlanego, ochrony środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym itp.) dotyczącego OZE w jednym akcie prawnym (przyszłej ustawie). Dodatkowe obciążenia administracyjne i niespójność przepisów w praktyce wpływać będą na koszty i pogorszenie efektywności wykorzystania potencjału OZE, co nie jest przedmiotem analiz w OSR.
W OSR brakuje przedstawienia i analizy rozwiązań alternatywnych jeśli chodzi o system wsparcia OZE (FiT, FiP, zróżnicowane technologicznie system świadectw pochodzenia, podatki, aukcje pilotażowe, aukcje technologiczne itd.). Brakuje harmonogramu i planu wdrożenia proponowanych rozwiązań lub są to plany nierealne. Jest zasadnicza niezgodność pomiędzy zakładanym w OSR wolumenem produkcji energii z systemu aukcyjnego już od 2015 roku, który w praktyce (zgodnie z projektem regulacji) będzie mógł zacząć funkcjonować po upływie 12 miesięcy od momentu notyfikacji w Komisji Europejskiej, czyli najwcześniej w 2017 roku. OSR całkowicie pomija kilka krytycznych punktów dyrektywy 2009/28/WE, które bezwzględnie wymagają transpozycji (zwiększone problemy z dostępem do sieci, przepisy dotyczące udziału energii z OZE w budynkach itp. ) i pełnej implementacji. Zastanawia brak odniesienia w OSR do braku wypełnienia przez projekt regulacji warunków „ex ante” uprawniających Polskę do skorzystania ze funduszy spójności UE na OZE w latach 2014-2020.
IEO konkluduje, że projekt ustawy o OZE w wersji 4.1 z 31/12/2013 nie powinien być procedowany bez wcześniejszych systemowych korekt i uzupełnień OSR, uspójnienia projektu ustawy z OSR, szerszej dyskusji eksperckiej na ten temat i w ich efekcie zasadniczej korekty kształtu projektu regulacji.
IEO

Zobacz także:

Źródło: IEO.pl cire.pl# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 95
Odwiedziny ogółem: 1702707