Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Zmniejszy się opłacalność inwestycji w OZE
2013-12-23 12:20:55

Podatek od nieruchomości elektrowni wiatrowych może wkrótce znacznie wzrosnąć. Wszystko przez proponowane regulacje w projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, nad którymi pracuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Konsultacje społeczne nad projektem ustawy kończą się w piątek, 6 grudnia.

Celem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw– jak wynika z uzasadnienia do jej projektu – jest usprawnienie funkcjonowania i organizowania zadań, które gminy, powiaty i województwa samorządowe świadczą na rzecz obywateli. Cel ten ma być osiągnięty m.in. poprzez zwiększenie samodzielności i elastyczności działania jednostek samorządu terytorialnego, przy jednoczesnym zwiększeniu zachęt do dobrowolnego łączenia jednostek samorządu terytorialnego, czy poprzez zmiany w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, spadku i darowizn, podatku od czynności-cywilnoprawnych, o podatku leśnym oraz o podatku rolnym.

W art. 11 projektu legislator chce zmian w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - „upol” (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), m.in. definicji budowli, co – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy – jest spowodowane wątpliwościami interpretacyjnymi. Legislator chce zatem doprecyzować, że „budowla to obiekt wymieniony w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ustawy, oraz urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego: przyłącze, urządzenie instalacyjne, ogrodzenie, plac postojowy, plac pod śmietnik – niewymienione w załączniku nr 1 do ustawy”.

 

 

O konsekwencjach, jakie ta zmiana niesie branży energetyki odnawialnej, donosi Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej. Otóż obecnie – jak wynika z utrwalonej linii orzecznictwa – przy obliczaniu kwoty podatku od nieruchomości dla elektrowni wiatrowej bierze się pod uwagę wartość elementów posadowionych na gruncie, a więc podstawy czy wieży wiatraka. Dziś podatek od nieruchomości stanowi ok. 8-10 proc. przychodów ze sprzedaży energii. Nowe regulacje mogą spowodować, że przy obliczaniu podatku będzie się liczyć wartość całej elektrowni wiatrowej, co sprawi, że podatek od nieruchomości będzie konsumował aż 25 proc. przychodów. Inwestycja przestanie być opłacalna.

Jak zauważa PIGEO, proponowany zapis wpłynie też na sektor biogazowy. W przypadku biogazowni podobnie wyliczone opodatkowanie sięgałoby 16-19 proc. przychodów ze sprzedaży energii, całkowicie niwelując rentowność takiego przedsięwzięcia.

Duże kontrowersje budzi również sposób prowadzenia prac nad projektem ustawy. Dokument, jeśli zostanie w takim kształcie przyjęty, wpłynie znacząco na branżę energetyki odnawialnej. Na liście podmiotów biorących udział w konsultacjach społecznych znalazły się trzy organizacje branżowe, w tym PIGEO. Jednak, jak wynika z informacji Izby, żadna nie otrzymała zaproszenia do wzięcia udziału w konsultacjach, które kończą się w piątek, 6 grudnia.

Więc jeśli ustawa przejdzie, inwestycje w farmy wiatrowe, oraz w biogazownie przestaną przynosić należyty zysk. Czy Polscy producenci energii odnawialnej zgodzą się na to?

Źródło: reo.pl,
Redakcja BudNews, fot: sxc.hu# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 10847
Odwiedziny ogółem: 1579549