Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Studium wykonalności wielkowymiarowej
2013-12-13 12:41:44

Studium wykonalności wielkowymiarowej instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej system ciepłowniczy

 

W UE jest już ponad 200 MW zainstalowanej mocy kolektorów słonecznych w dużych systemach ciepłowniczych. Instalacje takie z powodzeniem są eksploatowane od lat w Danii, Szwecji, Niemczech i Austrii, czyli w krajach o podobnych do Polski warunkach klimatycznych. Dyrektywy unijne zmuszają do ograniczania emisji także z systemów ciepłowniczych, w tym do skracania rocznego czasu wykorzystania kotłów węglowych. Liczne programy finansowania wielkowymiarowych kolektorów słonecznych w systemach ciepłowniczych przygotowywane są m.in. przez NFOŚiGW oraz RPO. Zmienione Prawo energetyczne promuje tego typu przedsięwzięcia uchylając obowiązek uzyskania pozwolenia budowlanego. Rozwiązania te nie są jednak jeszcze powszechnie znane w Polsce i nie ma świadomości ich ekonomicznej atrakcyjności w stosunku do rozwiązań alternatywnych.

Instytut Energetyki Odnawialnej zaprasza przedsiębiorstwa ciepłownicze, dostawców i dystrybutorów ciepła, jak również przedstawicieli samorządów i dużych odbiorców ciepła do wzięcia udziału w pilotażowym przygotowaniu wstępnego studium wykonalności dla wielkowymiarowej instalacji słonecznej zintegrowanej z siecią ciepłowniczą.

Zakres studium obejmie identyfikację możliwości budowy i eksploatacji słonecznego systemu ciepłowniczego wg kryteriów potrzeb cieplnych, warunków lokalizacyjnych oraz oceny technicznej i ekonomicznej. W oparciu o obliczenia wykonane wspólnie z doświadczonymi partnerami z krajów, gdzie systemu ciepłownicze są najbardziej rozwinięte, przedstawione będą propozycje dedykowanych rozwiązań technicznych (uwzględniające charakter integracji z siecią, zastosowanie sezonowego magazynu ciepła), wyniki analiz ekonomicznych oraz rekomendacje dot. modelu biznesowego.

Możliwe jest wykonanie maksymalnie pięciu analiz, dlatego przedsiębiorstwa, firmy i instytucje zainteresowane studium wykonalności projektu wielkowymiarowej instalacji kolektorów słonecznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia w postaci ankiety kwalifikacyjnej.

Wstępna ankieta kwalifikująca zgłoszenie do szczegółowej analizy znajduje się tutaj.

Wypełnioną ankietę w termie do 5 stycznia 2014 r. należy przesłać na adres gkunikowski@ieo.pl

Osoba do kontaktu: Grzegorz Kunikowski, tel. +48 22 825 46 52 wew. 122

Więcej informacji o słonecznych systemach ciepłowniczych# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 10866
Odwiedziny ogółem: 1579568