Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
FNEZ krytykuje opracowany w KPRM model miksu energetycznego
2013-11-22 08:03:42

Departament Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opracował „Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku. W ocenie Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej opracowanie to przedstawia bardzo ograniczony obraz rozwoju systemu elektroenergetycznego w Polsce, a w odniesieniu do morskiej energetyki wiatrowej w modelu przyjęto wiele niewłaściwych założeń.
 

Według FNEZ przedstawiony przez KPRM model zawiera bardzo ograniczony obraz rozwoju systemu elektroenergetycznego w Polsce, który nie uwzględnia m.in. uwarunkowań rynkowych, kosztów zewnętrznych energetyki, czy też korzyści pośrednich takich jak nowe miejsca pracy, wzrost innowacyjności gospodarki i rozwój przemysłu wynikających z rozwoju poszczególnych technologii. W ocenie Fundacji takie podejście sprawia, że przedstawiany w modelu poziom kosztów poszczególnych źródeł jest zniekształcony, a to prowadzi do niewłaściwych wniosków.

Jednocześnie FNEZ podkreśla, że zaprezentowany w opracowaniu scenariusz ekonomiczny zakładający całkowitą eliminację energii ze źródeł odnawialnych w przypadku niskich kosztów uprawnień do emisji CO2, mimo czysto teoretycznego charakteru, jest absolutnie niedopuszczalny, bo zastosowane w nim uproszenia i brak pełnego obrazu sytuacji mogą doprowadzić do błędnych decyzji wśród władz odpowiedzialnych za kreowanie strategii energetycznej kraju.
W ocenie Fundacji w modelu przyjęto również niewłaściwe założenia w odniesieniu do morskiej energetyki wiatrowej. Chodzi miedzy innymi o błędne oszacowany potencjał tak lądowej jak i morskiej energetyki wiatrowej, czy przyjęcie zbyt niskiej produktywności tego typu źródeł oraz zawyżenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych farm wiatrowych.
 
Źródło: CIRE.PL

Dołączone pliki:# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 21747
Odwiedziny ogółem: 1775212