Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Czy w Polsce nastąpi blackout i nie będzie energii?
2013-11-07 09:48:14

Planowane postawienia mocy wytwórczych do roku 2020 to ok. 4,9 tys. MW, obecnie realizowane projekty, będące na różnym etapie, to ok. 2,8 tys. MW. Oznacza to, że może pojawić się niedobór mocy o wielkości ok. 2,1 tys. MW - mówi Stanisław Tokarski, prezes Tauron Wytwarzanie.
 

Już od 2014 r. w Polsce mają zostać wprowadzone elementy rynku mocy. Czy on jest w Polsce potrzebny?
- W Polsce rośnie moc źródeł wiatrowych. Musimy pamiętać, że wtedy kiedy tej energii nie ma, ponieważ nie wieje wiatr, to musi być moc rezerwująca system elektroenergetyczny. To jest problem nie tylko Polski, ale całej UE. Wydaje się dziś, że każdy klient, który będzie miał tańszą energię z wiatru musi również pamiętać o tym, że jakieś elektrownie, które są niezależne od wiatru, podadzą energię do sieci, kiedy energia wiatrowa nie będzie dostępna.

 

 

 
Do tego dochodzi konieczność wyłączenia starych jednostek. Planowane ostawienia mocy wytwórczych do roku 2020 to ok. 4,9 tys. MW, obecnie realizowane projekty, będące na różnym etapie, to ok. 2,8 tys. MW. Oznacza to, że może pojawić się niedobór mocy o wielkości ok. 2,1 tys. MW.
 
 
Dlatego dziś trwa dyskusja na temat tzw. rynków mocy i postuluje się, żeby na rynku energii elektrycznej pojawiła się część za energię elektryczną i część za moc. Prace nad takim mechanizmem są prowadzone wspólnie przez Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Ministerstwo Gospodarki i prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zakładamy, że na okres przejściowy miedzy latami 2014 - 2019., kiedy powstaną nowe bloki, w tym duże bloki węglowe, zostaną wprowadzone rozwiązania zapewniające dostępność mocy w systemie energetycznym.
 
Zapewne nie dojdziemy do momentu, kiedy w Polsce nastąpi blackout i nie będzie energii. Musimy się jednak liczyć z tym, że na skutek turbulencji związanych z budową nowych źródeł, trzeba będzie bardzo umiejętnie zarządzać popytem na energię elektryczną. To nie jest tylko polska specyfika. W wielu krajach UE rynek mocy już obowiązuje lub trwa dyskusja nad jego wprowadzeniem.
 
Trwają poszukiwania doraźnych rozwiązań mających zapobiec brakowi energii. W 2013 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) głosiły przetarg na interwencyjną rezerwę zimną, która ma być dostępna w latach 2016-2019. Do końca br. przetarg ten powinien zostać rozstrzygnięty. Obecnie dyskutowany jest pomysł na rezerwę mocy operacyjnej na lata 2014-2015.
 
Trwa dyskusja nad polityką energetyczną Polski. Czy w tym dokumencie powinien w miarę dokładnie zostać określony docelowy mix energetyczny Polski?
- W polityce energetycznej Polski powinien zostać określony mix energetyczny, należy powiedzieć ile energii chcemy produkować z węgla a ile z OZE i z jakiego.
 
Słuszna jest przy tym decyzja rządu, że trzeba zoptymalizować system wsparcia dla OZE i wspierać te technologie odnawialne, które mają najniższe koszty. Wycofanie współspalania biomasy z węglem spowoduje, że Polska będzie miała problemy ze spełnieniem celu produkcji 15 proc. energii z OZE w 2020 r.
 
Gdyby współspalanie biomasy pozostawić jako OZE, to wówczas w negocjacjach z KE można zaproponować nawet wyższy cel udziału energii z OZE i to po rozsądnych cenach, zyskując w zamian ustępstwa w innych obszarach.
 
Konieczne są regulacje z zakresu tzw. mocy rezerwujących nieciągłą generację z OZE. Bez nich wyłączymy stare elektrownie i nie zbudujemy nowych. Jeżeli te zmiany regulacyjne nie nastąpią odpowiednio szybko, to może nas czekać trudna lekcja niemiecka, tzn. po gwałtownym spadku, nastąpi istotny, niekontrolowany i szkodliwy dla gospodarki wzrost cen energii.
 
Dość powszechny jest pogląd, że polska energetyka jest przestarzała i nie interesuje się nowoczesnymi technologiami. Jak Pan ocenia te opinie?
- Chciałoby się mieć energetykę nową, pozbawioną problemów z emisjami i najlepiej jeszcze bardzo tanią. Tauron Wytwarzanie współpracuje z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi. Prace te związane są z nowymi technologiami i nowymi sposobami produkcji energii elektrycznej.
 
Jeden z projektów badawczych, w którym uczestniczymy, ma odpowiedzieć na pytanie, czy podziemne zgazowanie węgla jest możliwe, a jeśli tak, to kiedy. W roku 2014 nastąpi próbne podziemne zgazowanie węgla w kopalni Wieczorek w Katowicach.
 
Innym ważnym wyzwaniem jest znalezienie sposobu magazynowania energii. Pracują nad tym koledzy z Tauron Dystrybucja. My, w ZEC Bielsko Biała, mamy akumulator ciepła. Muszą pojawić się jednak inne akumulatory, takie które kumulują na kilka dni produkcję energii z bloku o mocy 1000 MW. Pracujemy także nad możliwościami wychwytywania i składowania CO2. W Elektrowni Łaziska mamy pierwszą w Polsce instalację pilotową wychwytywania CO2.
Źródło: wnp.pl
Redakcja EkoNews, fot.:sxc.hu


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 18767
Odwiedziny ogółem: 1746354