Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
„Biomasa, czysta energia ostródzkiej natury – przedstawienie Planu Bioenergetycznego”
2013-09-23 08:45:12

 

Kilka dni temu w Starostwie Powiatu Ostródzkiego miały miejsce dwa ważne wydarzenia dedykowane regionalnej polityce bioenergetycznej. Przedstawiciele Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. zaprezentowali Plan Bioenergetyczny dla powiatu ostródzkiego oraz przeprowadzili warsztaty szkoleniowe dotyczące wykorzystania biomasy do celów pozyskiwania energii.

 

W dniu 11 września 2013 roku w siedzibie Powiatu Ostródzkiego odbyła się konferencja projektu  PromoBio, zatytułowana  „Biomasa, czysta energia ostródzkiej natury – ogłoszenie Planu Bioenergetycznego” oraz warsztaty szkoleniowe dotyczące praktycznych aspektów wykorzystania biomasy.  Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony pracowników lokalnych ciepłowni, instytucji wykorzystujących biomasę na cele energetyczne, osób zainteresowanych powyższą tematyką oraz chcących zapoznać się z Planem Bioenergetycznym przygotowanym przed ekspertów z KAPE S.A.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w Ostródzie, Ciepłowni w Piszu, pracownicy Urzędów Gmin w Dąbrównie, Ostródzie,  Miłomłynie,  Starostwa Powiatu Ostródzkiego, reprezentanci Bałtyckiego Klastru Eko-energetycznego,  Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku, grupa młodzieży wraz
z nauczycielami z Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie, a także liczna grupa menadżerów i właścicieli  przedsiębiorstw rolnych.

Konferencję zainaugurował Pan Stanisław Gorczyca, Senator RP.  Program konferencji był wyjątkowo bogaty.  Specjaliści i eksperci z dziedziny wykorzystania biomasy wygłosili kilkanaście referatów, dzięki czemu możliwe było szerokie i kompleksowe spojrzenie oraz omówienie korzyści i problemów związanych z energetyką opartą na biomasie. Jako pierwszy zabrał głos dr inż. Ryszard Wnuk z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., przedstawiając potencjał bioenergetyczny, jakim dysponuje powiat ostródzki.  Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja  Jyrki Ramtila z Fińskiego Centrum Badań Technicznych, VTT, obrazująca szerokie doświadczenie w zakresie wykorzystania  biomasy w Finlandii. W trakcie konferencji  omówiono szczegółowo liczne  zagadnienia związane ze zrównoważonym gospodarowaniem energią na poziomie gminy. Temu właśnie poświęcony był  referat Ewy Winkowskiej z KAPE S.A. Uczestnicy wydarzenia z równie dużą ciekawością wysłuchali wystąpienia Krzysztofa Grzywacza - reprezentanta ASCO/KAPE S.A. – poświęconego problemowi finansowania inwestycji na biomasę
w formule finansowania przez trzecią stronę, czyli mechanizmom ESCO.  Wygłoszone referaty wzbudziły sporo emocji i cieszyły się wyraźnym zainteresowaniem, prowokując do zadawania fachowcom wielu pytań. Żywiołowa dyskusja najlepiej obrazowała rosnące zainteresowanie biomasą jako alternatywną możliwością pozyskiwania energii.

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawowali eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.:  Ryszard Wnuk - Dyrektor działu Odnawialnych Źródeł Energii wraz z  Karoliną Loth – Babut, będącą kierownikiem projektu PromoBio, jednocześnie Dyrektorem działu Współpracy Międzynarodowej i Projektów. Wspomagał ich Bartłomiej Asztemborski - asystent projektu PromoBio. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął senator RP, pan Stanisław Gorczyca.

            Konferencji towarzyszyły warsztaty szkoleniowe poświęcone  praktycznym aspektom wykorzystania biomasy w powiecie ostródzkim. Zebrani goście mieli okazję wysłuchać  wystąpień dotyczących kwestii teoretycznych i  praktycznych bioenergetyki. Między innymi
w sposób wyczerpujący omówiona został specyfika energetyczna powiatu w kontekście ekonomiki i ekonomii rolniczej, potencjał bioenergetyczny poszczególnych gmin, funkcjonowanie elektrociepłowni i ciepłowni na biomasę. Z dużą uwagą przyjęto referat Marty Cygan z Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej przedstawiający dostępne fundusze i instytucje wspierające OZE w regionie. Podczas warsztatów gmina Kisielice miała okazję zaprezentować swoje osiągnięcia w zakresie wykorzystania biomasy. Wszystkim zainteresowanym przekazano przygotowane przez ekspertów materiały szkoleniowe.

            Konferencja wraz z warsztatami była wydarzeniem kończącym i podsumowującym działania przeprowadzone w powiecie ostródzkim w ramach unijnego projektu PromoBio. Przygotowany Plan bioenergetyczny, mający służyć ulepszeniu regionalnej polityki energetycznej, czeka na przyjęcie przez władze starostwa.

 

Bartłomiej Asztemborski

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 12691
Odwiedziny ogółem: 1740296