Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
FNEZ: OZE potrzebuje szybkich zmian
2013-09-19 08:17:33

 
Zaprezentowane kierunki działań są zaledwie zbiorem licznych pomysłów, których uzgodnienie i przerobienie na zapisy prawne pozwalające na wdrożenie ich w życie może potrwać ponad 2 lata - ocenia nowe propozycje resortu gospodarki odnośnie wsparcia dla OZE Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej.
 
Według Fundacji rewolucyjne zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki zaowocują utrwaleniem obecnej sytuacji braku stabilności i przewidywalności na rynku inwestycyjnym w energetyce odnawialnej, a tym samym całkowite jego zablokowanie. Jak ocenia FNEZ, z jednej strony doprowadzi to do tego, że Polska nie zrealizuje celów OZE wynikających z unijnej dyrektywy, a z drugiej zablokuje rozwój gospodarczy kraju.

Jak podkreśla FNEZ, zasada która przyjął resort gospodarki formułując nową koncepcję wsparcia dla OZE mówiącą, że ma być ono kierowane w pierwszej kolejności do sprawdzonych i opanowanych technologii, które w polskich warunkach charakteryzują się najniższym kosztem wytwarzania energii elektrycznej, jest niezgodna podstawowymi założeniami Dyrektywy 2009/28/WE.

W ocenie FNEZ postawienie wyłącznie na najtańszy i najłatwiejszy efekt statystyczny w postaci udziału wymaganej zielonej energii w bilansie energetycznym będzie działaniem na szkodę krajowej gospodarki poprzez zaniechanie szansy na modernizację i unowocześnienie polskiej energetyki.
Jednocześnie FNEZ zgadza się z tezą, że obecny system wsparcia OZE jest nieefektywny, nadmiernie kosztowny i wymaga pilnych zmian oraz apeluje Rządu i Parlamentu o jak najszybsze jego znowelizowanie poprzez wprowadzenie tych rozwiązań z ostatniej propozycji Ministerstwa Gospodarki, które dają największe i najszybsze oszczędności i optymalizacje w obecnym systemie. Wśród nich Fundacja wymienia między innymi graniczenie wsparcia dla instalacji spalania wielopaliwowego poprzez zmniejszenie wielkości wytwarzania energii z tych instalacji podlegającej wsparciu do poziomu z lat 2011-2012 i redukcji przysługujących świadectw pochodzenia do 0,5/MWh. FNEZ jest również za wprowadzeniem ograniczenia wsparcia dla energetyki wodnej do instalacji o mocy łącznej nie przekraczającej 1 MW i wprowadzenie gwarancji wsparcia na okres 15 lat od dnia uruchomienia instalacji. W ocenie Fundacji w życie powinny być też wprowadzone plany skrócenia ważności świadectw pochodzenia do 2 lat oraz ograniczenie możliwości wypełnienia obowiązku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej w sytuacji, gdy cena świadectw pochodzenia na TGE będzie niższa niż 75 proc. wartości opłaty zastępczej.

Fundacja postuluje szybie wprowadzenie tych zmian poprzez nowelizację prawa energetycznego, która powinna wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Jednocześnie postuluje kontynuację prac nad nową ustawą o OZE, w ramach której zostanie właściwie przygotowany system oparty na aukcjach. - Ustawa o OZE powinna zostać uchwalona do końca 2014 roku z 2 letnim okresem przejściowym, tak aby jej pełne wdrożenie mogło nastąpić w roku 2017 - proponuje FNEZ.
 
 
Źródło:www.cire.pl


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 12685
Odwiedziny ogółem: 1740290