Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
TPA Howard: tylko odpowiednia korekta systemu wsparcia zapewni realizację celów w zakresie OZE
2013-09-13 08:15:29

 
Istniejące rozwiązania prawne dotyczące systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii nie umożliwią realizacji założeń Krajowego Planu Działania w zakresie OZE do 2020 roku. Jeśli obecny system wsparcia zostanie utrzymany, łączna produkcja energii elektrycznej z wszystkich technologii OZE wyniesie tylko 73 proc. wielkości założonej w KPD - twierdzą autorzy raportu przygotowanego przez TPA Horwath przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej.
 
Celem opracowania było określenie optymalnego scenariusza gospodarczego pozwalającego na wyprodukowanie do 2020 roku określonej ilości energii z odnawialnych źródeł energii. Jak podkreślają autorzy opracowania istniejący system wsparcia wymaga pilnej korekty, która powinna umożliwić: minimalizację kosztów systemu wsparcia, równe traktowanie przez system wsparcia wszystkich technologii, których stosowanie wymaga budowy nowych mocy, zapewnienie opłacalności inwestycji w nowe moce OZE i likwidację nadpodaży świadectw pochodzenia.

Z raportu TPA Horwath wynika, że łączna produkcja energii elektrycznej ze wszystkich technologii OZE może wynieść w 2020 roku zaledwie 73 proc. wielkości założonej w Krajowym Planie Działania (KPD). Z całej produkcji aż 30 proc. stanowić będzie technologia współspalania biomasy, która w ocenie autorów raportu nie buduje trwałych mocy OZE. Natomiast, dzisiaj zainstalowana moc obniży się do poziomu 56 proc. w 2019 r.

- Niedobór produkcji energii z OZE zmusi Polskę w 2020 roku do transferów statystycznych z państw członkowskich dysponujących jej nadwyżkami. Podwyższy to dodatkowo koszt funkcjonowania systemu w roku 2020 o 6 miliardów PLN - zauważa Wojciech Cetnarski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
Raport TPA Horwath opisuje optymalny scenariusz dla Polski, którego realizacja gwarantuje wyprodukowanie w 2020 roku zaplanowanej w KPD 32 TWh energii z OZE. Aby to było możliwe w ocenie autorów opracownia, należy ograniczyć liczbę zielonych certyfikatów przyznawanych instalacjom współspalania biomasy, a także powiększyć obowiązek umarzania świadectw pochodzenia poprzez nowelizację tzw. rozporządzenia w zakresie obowiązków OZE wydawanego przez Ministra Gospodarki. Ponadto, konieczne jest administracyjne ograniczenie współspalania biomasy do poziomu maksymalnie 7,1 TWh rocznie. Optymalny scenariusz zakłada kontrolowany rozwój najtańszych technologii OZE.

- Efektem proponowanych zmian będzie przede wszystkim likwidacja nadpodaży świadectw pochodzenia do 2015 roku i zwiększenie popytu na certyfikaty – uważa Wojciech Cetnarski, prezes PSEW. – Spowoduje to zbilansowanie systemu, zwiększenie cen świadectw pochodzenia i w rezultacie stworzy impuls inwestycyjny już w latach 2015-2016 – dodaje.

Z analizy wynika, że koszt obecnego systemu wsparcia w 2013 roku wynosi 2,5 mld zł i do 2020 zwiększy się do 13,8 mld zł (uwzględniając koszty transferów statystycznych). Natomiast, jeśli zostanie wprowadzona korekta zgodnie z zaleceniami analizy TPA Horwath, wydatki na system wsparcia w 2020 roku wyniosą 9 mld zł, a więc o 4,8 mld zł mniej. W przeliczeniu na 1 MWh energii sprzedanej odbiorcom koszt systemu w 2020 roku szacowany jest na poziomie 71 zł w roku 2020, a więc o ponad 30 proc. niższym niż w obecnym systemie - podkreślają autorzy opracownia.
 
Źródło:www.cire.pl


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 16567
Odwiedziny ogółem: 1744167