Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Nowe prawo a rozwój biogazowni w Polsce
2013-09-12 09:03:43

5 września 2013r. w Warszawie odbyła się konferencja  „Rozwój biogazowni w Polsce – Nowe prawo”. Spotkanie zorganizowała firma CEERES Sp. z o.o. (jeden z głównych podmiotów z kraju zajmujących się rozwojem i inwestowaniem w technologie biogazowe) a przewodniczył mu prezes Randy M. Mott. Patronat honorowy sprawowało Ministerstwo Gospodarki.

W założeniu konferencja miała być odpowiedzią na zmieniające się regulacje prawne w zakresie energetyki odnawianej, a w szczególności biogazu, jako że, z dniem 11. września wchodzi w życie „mały trójpak” energetyczny tj. nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne.

Oczekiwania co do tego spotkania panelowego były ogromne, co poświadczyła liczna grupa gości – specjalistów w zakresie OZE, przedstawicieli firm inwestujących z biogazownie, np. Poldanor S.A., Green Energy Projrctc i instytucji wspierających branżę np. z Krajowej Rady Izb Rolniczych, Stowarzyszenia Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, PIGEO.

Organizatorzy zapowiedzieli, że na konferencji stawią się m.in. Minister Rolnictwa St. Kalemba, Minister Środowiska M.Korolec i Sekretarz Stanu, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Jerzy Piertwicz. Niestety żaden z zapowiadanych gości nie stawił się na tym spotkaniu, co wywołało niezadowolenie obecnych, którzy liczyli na rozbudowaną dyskusję przedstawicieli trzech resortów nad wadami i zaletami nowego prawa.

Jedyny przedstawiciel organów ministerialnych  Maciej Kapalski (MG) podsumował zagadnienia dotyczące treści małego trójpaku. Zasygnalizował, iż w ciągu najbliższych trzech tygodni zostanie opublikowany wniosek Ministerstwa w sprawie nowego systemu wsparcia, zachęcający sektor biogazu do wypowiedzenia się na temat nowej propozycji.  Ministerstwo będzie się starało znaleźć sposoby na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych/operacyjnych biogazowni, zwiększenie efektywności wykorzystania ciepła, zminimalizowanie kosztu  substratów, promowanie procesów zastosowania fermentacji metanowej jak również będzie szukało nowych form wsparcia (np. zabezpieczenie świadectwa pochodzenia). Po tym wystąpieniu pojawił się deszcz pytań, których przedstawiciel MG w większości nie komentował. Jednakże, w odpowiedzi na pytanie dotyczące rosnącego eksportu biomasy np. z Ukrainy zapowiedział, iż Resort zamierza wspierać krajową produkcję biomasy na cele energetyczne.

Przedstawiciel firmy Poldanor S.A. prowadzącej w Polsce 8 biogazowni rolniczych stanął w obronie przedsiębiorstw wytwarzających energię z OZE i wyraził swoje niezadowolenie poczynaniami polskiego rządu, który poprzez powolne tworzenie nowego prawa energetycznego i ustawy o OZE blokuje rozwój całego sektora, na skutek czego biogazownie nie generują nawet środków finansowych wystarczających do pokrycia kosztów produkcji, a instalacja o mocy 1MW kończy rok ze stratą około 1 mln zł.

Randy  M. Mott stwierdził, że podczas gdy biogaz jest ważną częścią Krajowego Planu Działania na rok 2020, nie był i nadal nie jest on odpowiednio wspierany.  Polski rząd tworząc KPD wykorzystywał nierealistyczne-zaniżone dane dot. kosztów wytworzenia biogazu. To wyjaśnia, dlaczego tylko 10% celów na rok 2020 (w zakresie wielkości produkcji biogazu) zostało osiągniętych. Z uwagi na fakt, iż każda nowa ustawa jest poddawana rewizji przez Komisję Europejską, muszą być przedstawione właściwe koszty produkcji i adekwatny zysk tak aby uniknąć zniekształcenia wskaźników w porównaniu z konkurencją opartą na innych technologiach, np. współspalanie.

Józef Neterowicz (Stowarzyszenie Powiatów Polskich) stwierdził, że Polska nie rozwija sektora biogazu, co jest błędem biorąc pod uwagę korzyści dla społeczności lokalnej i państwa. Jedynie węgiel traktujemy jako bogactwo narodowe, tymczasemodpady organiczne, mogą pomóc w wytworzeniu lokalnych źródeł energii i zaktywizować rolnika.

Randy M. Mott wspomniał, że do Komisji Europejskiej wpłynęła skarga dotycząca legalności wsparcia dla współspalania i starych elektrowni wodnych. Ostrzegł, że jeśli Polska nie przedstawi KE zrewidowanego programu zielonych certyfikatów, może nastąpić zaskarżenie wielu części systemu wsparcia, co w rezultacie może doprowadzić do anulowania byłych świadectw i cofnięcia obecnie realizowanych.  Rozwiązaniem jest powrót do MG wniosku  z  października 2012r. i jego weryfikacja, biorąca pod uwagę realny poziom kosztów i przedstawiająca współczynniki korekcyjne, możliwe do akceptacji przez Komisję.

Źródło: www.cire.pl# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 16581
Odwiedziny ogółem: 1744181