Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Nowe kredyty na domy energooszczędne już dostępne
2013-08-26 09:21:02

W pierwszych bankach oferowane są już kredyty hipoteczne na budowę domów lub zakup mieszkań energooszczędnych. Program o budżecie 300 mln zł realizowany będzie w latach 2013-2018 we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi.

Oferta dostępna jest już na terenie całej Polski w placówkach: Banku Ochrony Środowiska, Banku Polskiej Spółdzielczości i SGB- Banku oraz w bankach spółdzielczych tych zrzeszeń. Pozostałe banki uczestniczące w programie zapowiadają uruchomienie programu w najbliższych miesiącach (Getin Noble Bank do 30.09.2013 r., Nordea Bank Polska najpóźniej w IV kw. 2013 r., Deutsche Bank PBC najpóźniej w IV kw. 2013 r., Bank Zachodni WBK w IV kw. 2013 r.).


- Dzięki włączeniu banków do nowego programu rząd uzyskuje podwójną korzyść. Po pierwsze - środki publiczne stymulują podaż większych środków komercyjnych na ten ważny dla państwa cel inwestycyjny, a banki zapewnią dodatkowo szeroką dystrybucję i promocję programu wśród obywateli. Po drugie - rząd w ten sposób, niejako inwestuje we współpracę z grupą "banków-pionierów", które będą ambasadorem nowego rodzaju wsparcia w Polsce. Wierzę, że powodzenie tego programu zachęci innych do rozwoju oferty kredytowej w tym pożądanym, społecznie i ekonomicznie, kierunku - powiedział podczas konferencji prasowej Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Banki komercyjne i spółdzielcze szacują że ww. kwota dotacji powinna umożliwić wygenerowanie akcji kredytowej w wysokości ok. 2,5 mld zł i zachęcić inwestorów indywidualnych do tego typu inwestycji. Banki będą obsługiwać beneficjentów w systemie tzw. "jednego okienka" na terenie całego kraju.

- BOŚ jako pierwszy bank uruchomił nowy program, co wynika z naszego wieloletniego doświadczenia w finansowaniu rozwiązań proekologicznych, także dla klientów indywidualnych. W naszej ocenie program przyniesie efekty długoterminowe, nie tylko przez obniżenie emisji, ale także pobudzenie rozwoju budownictwa energooszczędnego i rynku zielonych technologii. Jako bank z określona misją staramy się wspierać pobudzanie inicjatyw proekologicznych i edukować, wiedząc, że zadowoleni, świadomi klienci są najlepszą wizytówką naszego banku - powiedziała Anna Żyła, zastępca dyrektora Departamentu Ekologii Strategii, Główny Ekolog Banku BOŚ.


Programem dopłat do finansowania domów energooszczędnych zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Domy energooszczędne częściej buduje się poza aglomeracjami miast, znaczenia w ich finansowaniu nabierają więc banki spółdzielcze obecne lokalnie. Od początku sierpnia jesteśmy gotowi do działań i oczekujemy sporego zainteresowania. Mamy bowiem dobre doświadczenia zdobyte podczas realizacji programu dopłat do kolektorów słonecznych. Grupa BPS jest liderem w ich udostępnianiu. Stąd wiemy, że budowanie energooszczędne wymaga cierpliwej edukacji - powiedział Tomasz Mironczuk, prezes Banku BPS.

- To nowy, pionierski program- także dla banków spółdzielczych i inwestorów, a więc jego popularność będzie wzrastać w miarę upływu czasu od pełnego uruchomienia. Wpisuje się on bardzo dobrze w nasz ważny obszar działania, jakim jest dystrybucja środków wspierających naszych klientów. Już otrzymujemy sygnały z terenu o rosnącym zainteresowaniu programem. I pojedynczy inwestorzy i deweloperzy prowadzą już rozmowy z bankami oraz z weryfikatorami w celu przygotowania ofert spełniających kryteria programu. Nasze zrzeszenie oczekuje kredytobiorców zarówno w banku zrzeszającym, jak i w zrzeszonych bankach spółdzielczych - powiedział Ryszard Lorek, prezes SGB-Banku.

Nad prawidłowym przygotowaniem inwestycji na etapie projektowym oraz zgodności wykonania z założonymi parametrami energooszczędności czuwają specjaliści z branży audytu energetycznego, których wiedza i doświadczenie zostały potwierdzone egzaminem przed specjalną komisją. Postępowanie kwalifikacyjne dla weryfikatorów, bo taką nazwę otrzymali certyfikowani w programie audytorzy, organizuje Związek Banków Polskich.

- Do dyspozycji inwestorów aktualnie pozostaje 37 weryfikatorów. We wrześniu lista ta ulegnie rozszerzeniu o kolejnych kilkudziesięciu ekspertów, i będzie dalej poszerzana, adekwatnie do zainteresowania rynku. Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej jakości usług, ale i ułatwienie kredytobiorcy dostępu do tych audytorów- powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor zespołu Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych ZBP.

Istotnym celem programu NFOŚiGW jest rozpropagowanie budownictwa energooszczędnego w Polsce. Autorzy mają nadzieję, że oprócz osiągnięcia bezpośrednich efektów ekologicznych przez finansowane inwestycje, działanie to będzie stymulować upowszechnienie nowych rozwiązań technicznych w budownictwie oraz będzie dobrą promocją dla stosowania rozwiązań zmniejszających energochłonność budynków mieszkalnych.
- Dyrektywa 2010/31/WE zobowiązuje państwa członkowskie UE do budowania po 2020 roku wszystkich budynków w standardzie o niemal zerowym zużyciu energii. Obecnie budownictwo zużywa 40 proc. energii ogółem, w tym ok. 68 proc. energii elektrycznej. W ten sposób wspólnie z naszymi partnerami pragniemy zachęcić Polaków do realizacji przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy stanu środowiska - poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budownictwie mieszkaniowym, jak też kreujących trend energooszczędnego budownictwa z pozytywnymi efektami dla użytkowników.

- Oferując współpracę bankom liczymy na zróżnicowanie oraz konkurencyjność oferty rynkowej skierowanej do osób fizycznych planujących budowę domów lub zakup energooszczędnych domów i mieszkań. w - powiedział podczas konferencji Ryszard Ochwat, dyrektor biura Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło:www.ekonews.com.pl# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 18740
Odwiedziny ogółem: 1746327