Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Powstanie krajowy systemu weryfikacji biomasy
2013-08-19 08:05:02

Podczas spotkania poświęconego sytuacji rynkowej producentów biomasy, które odbyło się w środę 14 sierpnia w Urzędzie Regulacji Energetyki, URE zaproponowało stworzenie krajowego systemu weryfikacji biomasy.
 

Na spotkaniu, którego tematem były miedzy innymi kwestie związane weryfikacją wniosków przedsiębiorstw energetycznych o wydanie świadectw pochodzenia dla energii i ciepła produkowanych z biomasy, przedstawiciele URE zaproponowali stworzenie krajowego systemu weryfikacji tego typu paliwa. W ocenie Urzędy system taki miałby odegrać istotną rolę w procesie rozpoznawania wniosków o wydanie świadectw pochodzenia dla jednostek wytwarzających energię elektryczną z biomasy, a jednocześnie przyczyniłby się do usprawnienia i przyśpieszenia postępowań dotyczących weryfikacji źródeł pozyskania oraz kwalifikacji tego surowca.

- Wypracowanie jednolitych standardów weryfikacji biomasy stanowić będzie cenny impuls do jak najszybszego podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do nadania w przyszłości projektowanym rozwiązaniom określonych ram prawnych. - powiedział Maciej Bando, wiceprezes URE.
Grupa robocza z udziałem zainteresowanych stron, a także przedstawicieli regulatora, resortu gospodarki i Agencji Rynku Rolnego, której celem będzie zaproponowanie i uzgodnienie założeń systemu weryfikacji biomasy ma się spotkać we wrześniu br., a wstępny projekt systemu ma być gotowy już w pierwszej połowie września.

W spotkaniu wzięli udział miedzy innymi przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa, POLBIO oraz Polskiej Izby Biomasy, Maciej Bando - wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Katarzyna Szwed-Lipińska - dyrektor departamentu systemów wsparcia URE, a także Janusz Pilitowski - dyrektor departamentu energetyki odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki i Elżbieta Jerzak -dyrektor biura cukru i biopaliw w Agencji Rynku Rolnego.


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 18717
Odwiedziny ogółem: 1746304