Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
MG o bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej w Polsce
2013-08-06 08:53:07

 
W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Gospodarki opublikowało dokument pn. „Sprawozdanie w wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej”. Opracowanie dotyczy lat 2011 i 2012, ale przedstawiono w nim również prognozy na lata kolejne, z których między innymi, iż w okresie od 2016 do 2017 roku istniej duże ryzyko wystąpienia deficytu mocy w szczycie zimowym i letnim.
 
Dane przedstawione w sprawozdaniu wskazują iż latach 2012-2030 w Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zostanie wycofanych z eksploatacji łącznie ok. 12,26 GW mocy wytwórczych, z czego najwięcej, ok. 9,81 GW w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych na węgiel kamienny (80 proc. całej wycofanej mocy)i w elektrowniach zawodowych opalanych węglem brunatnym( ok. 1,90 GW, 15,5 proc. całej wycofanej mocy).

Jak czytamy w sprawozdaniu tempo wycofywania istniejących mocy będzie najbardziej intensywne w latach 2014-2017. W tym okresie zostanie odstawionych ok. 4,4 GW mocy wytwórczych, co stanowi ok. 36 proc. wszystkich wycofań przewidywanych do końca 2030 r.

Autorzy opracowania zwracają również uwagę, że w latach 2013-2030 r. w krajowej energetyce powinno zostać przekazanych do eksploatacji ok. 28 GW mocy wytwórczych w nowych obiektach, czego ok. 13,2 GW (ok. 49 proc.) w latach 2013-2020. Jednocześnie podkreślają oni jednak, iż przez najbliższe 2 lata nie zostaną oddane do eksploatacji żadne duże źródła wytwórcze.

Jak czytamy w dokumencie resortu gospodarki pierwsza duża inwestycja w nowe moce - blok gazowo-parowy w Stalowej Woli (ok. 450 MW) może być uruchomiony dopiero w połowie 2015 r., a pod koniec tego samego roku blok gazowo-parowy we Włocławku (ok. 460 MW). Następnie MG wymienia Elektrownię Puławy(ok. 840 MW)., której przewidywany termin uruchomienia podaje na koniec 2017 r. Według informacji zawartych w sprawozdaniu duże, bloki węglowe na parametry nadkrytyczne zaczną pojawiać się od połowy 2017 r. i pierwsza zakończoną inwestycją tego typu będzie nowy blok w Elektrowni Kozienice, a kolejne to bloki w Elektrowni Jaworzno III - 910 MW, Elektrowni Turów - 460 MW i Elektrowni Opole - 2x900 MW.

MG zwraca również uwagę, że w latach 2016-2018 zakłada się uruchomienie kilku elektrociepłowni turbogazowych w istniejących obiektach (EC Katowice, EC Gorzów, EC Bydgoszcz, EC Żerań, EC Pomorzany, EC Elbląg).
Jak napisano w sprawozdaniu brak istotnych przyrostów mocy wytwórczych o wysokich wskaźnikach dyspozycyjności powoduje, że w najbliższych latach moc dyspozycyjna KSE ulega zmniejszeniu.

Przy przyjętych założeniach odnośnie wycofywanych mocy oraz budowy nowych mocy wytwórczych autorzy opracowania wyliczyli, że deficyt mocy dyspozycyjnej w szczycie zimowym w 2015 roku wyniesie ok. 95 MW, w 2016 roku – 800 MW, a rok później ok. 1100 MW. W przypadku szczytu letniego na 2016 rok prognozuje się deficyt mocy na poziomie ok. 520 MW, w kolejnym roku ok. 680 MW, a w 2018 r ok. 30 MW.

Od 2019 r. nadwyżka mocy dyspozycyjnej nad zapotrzebowaniem ma wzrastać do bezpiecznego poziomu, co będzie miało miejsce w przypadku uruchamiania nowych jednostek wytwórczych o dużych wskaźnikach dyspozycyjności.

Jednocześnie w sprawozdaniu zwrócono uwagę na planowane przez PSE środki zaradcze, które mają doprowadzić do zbilansowania mocy w systemie w okresie zagrożonym deficytem. Ok. 200 MW ma zapewnić redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP, 300 MW operatorski import energii, 200 MW optymalizacja terminów remontów jednostek centralnie dysponowanych (JWCD), 300 MW uruchomienie rezerw mocy w jednostka nie będących w dyspozycji OSP (nJWCD), a 500 MW dalsze zwiększenie interwencyjnej rezerwy zimnej.

Mimo tych działań OSP autorzy sprawozdania obawiają się iż, ryzyko wystąpienia niedoborów mocy dyspozycyjnej w najbliższych latach, szczególnie w okresie 2016-2017, jest realne.

Źródło: www.cire.pl

Dołączone pliki:# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 16568
Odwiedziny ogółem: 1744168