Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
PIR może zaangażować się w budowę elektrociepłowni w Olsztynie
2013-08-02 08:50:42

 
Olsztyńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło rozmowy z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi w sprawie udziału w budowie elektrociepłowni w Olsztynie.
EC w Olsztynie może być drugą po spalarni w Poznaniu dużą inwestycją z pogranicza ekologii i energetyki zrealizowaną w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestycja ma być realizowana przez spółkę celową, do której MPEC wniesie elektrociepłownię Kortowo, a partner prywatny wkład finansowy. Pozostałe środki mają pochodzić z kredytów bankowych lub innych instrumentów finansowych. Spółka celowa będzie odpowiadać za zarządzanie nową elektrociepłownią i zakładem Kortowo oraz za wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. Nowa EC ma spalać paliwo alternatywne produkowane w olsztyńskim zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Jak powiedział cytowany przez PB Mariusz Grendowicz, prezes PIR, projekt wpisuje się w obszar zainteresowań i misję instytucji, a decyzja o udziale w jego realizacji poprzez dokapitalizowanie utworzonej spółki celowej oraz objęcie w niej udziałów będzie mogła być objęta po jego szczegółowej analizie.

MPEC oczekuje, że finansowanie projektu zostanie zorganizowane przez partnerów prywatnych. Może zainteresować też Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Według Agnieszki Szymczyk z EBOR wszystko będzie zależeć od podziału rodzajów ryzyka i ustrukturyzowania projektu – podaje „Puls Biznesu”.

Miasto zakłada, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia ma być opracowana do końca I kwartału 2014 r. a wiążące oferty spłyną do połowy 2014 r. PB przypomina, że czas na realizację projektu kurczy się, gdyż w 2017 r. Michelin zaprzestanie dostaw ciepła pokrywających część jego zapotrzebowania przez Olsztyn.

Źródło: www.cire.pl# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 16631
Odwiedziny ogółem: 1744231