Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Niewykorzystane zasoby biomasy
2013-07-25 11:36:38

 

 

 Niewykorzystane zasoby biomasy.

 

Czy zielona energia z biomasy da perspektywy rozwoju ekonomicznego w regionie Ostródzkim i Olsztyńskim?

 

Biomasa jest produktem pochodzenia rolniczego, wykorzystywanym bezpośrednio jakopaliwo lub w formieprzetworzonej przed spaleniem do innej postaci.

PromoBio to projekt mający na celu aktywizację inicjatyw regionalnych bioenergii oraz zapewnienie pomocy w tworzeniu nowych projektów biznesowych związanych z biomasą w krajach Europy Wschodniej. W projekcie bierze udział pięć państw: Polska, Węgry, Słowacja, Austria i Finlandia. Dwa ostatnie sąbardziej doświadczone iposiadają największą wiedzę, zastosowano tam dobre praktyki w zakresie pozyskiwania zielonej energii..

 

Polskimi regionami pilotażowymi programu są Warmia i Mazury oraz Mazowsze. W województwie warmińsko-mazurskim do analizy wybrano dwa powiaty – ostródzki oraz olsztyński, dla których aktualnie prowadzone są prace nad planami bioenergetycznymi, czego efektem może być znaczne usprawnienie wykorzystania biomasy pochodzącej z różnych źródeł.

We wspomnianych ośrodkach Mazurszczyzny istnieje kilka produktów, z których możliwe jest pozyskanie zielonej energii. Badanie stanu wskazuje, że bardzo duży potencjał bioenergetyczny posiadają obszary nieużytków rolnych. Mimo to wciąż pozostaje on niewykorzystany. Wielkie możliwości tkwią także w innych obszarach. Poniższa tabela zawiera ich zestawienie.

Tabela1. Zestawienie możliwości bioenergetycznych wynikających z analiz opracowanych dla powiatów.

 

Możliwości bioenergetyczne biomasy w regionach pilotażowych

Nazwa regionu

Biomasa drzewna

(TJ/rok)

Biomasa z roślin energetycznych

(TJ/rok)

Biomasa ze słomy (TJ/rok)

Biomasa z nieużytków

(TJ/rok)

Moc nom. ciepłowni (MW)

Olsztyński

235,89

22,4

1201,48

933,18

338,23

Ostródzki

176,00

37,0

677,79

1365,00

318,76

Razem (TJ/rok)

411,89

59,4

1879,27

2298,18

656,99

4648,74

 

W powiatach ostródzkim i olsztyńskim istnieje kilka większych instalacji korzystających z biomasy do produkcji energii cieplnej. Wykorzystują one przede wszystkim resztki drzewne. Wskazać tu należy:

– Dom Społeczny w Jezioranach (powiat Olsztyński) – wykorzystuje zrębki drewna, zainstalowana moc kotłów to 500 kW,

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach (powiat Olsztyński) –wykorzystuje zgazowane drewno, zainstalowana moc kotłów to 160 kW,

– Kotłownia Osiedlowa w Łukcie (powiat Ostródzki) – wykorzystuje odpady drzewne pochodzące z zakładów przetwórstwa drzewnego oraz z corocznych przecinek przy drogach gminnych, zainstalowana moc kotłów to 2MW.

Zużycie biomasy przez kotłownie na cele cieplne w obu powiatach to zaledwie mały odsetek zasobu energii, jaki można wykorzystać budując nowe kotłownie na biomasę. Możliwości płynące z użytkowania biomasy są ogromne, mimo to ten obszar działalności nadal pozostaje zaniedbany.

Plan bioenergetyczny umożliwi łatwiejsze korzystanie z biologicznych źródeł odnawialnych w celu wytwarzania energii. Owe założenia będą zawierać dane na temat potencjału regionu. Jak również informacje na temat:

  • promocji biomasy w powiecie,
  • funduszy wspierających inwestycje na biomasę
  • programy szkoleniowe dla potencjalnych inwestorów i promotorów.

Programy szkoleniowe powstaną w oparciu o analizy bioenergetyczne, wiedzy zdobytej podczas wyjazdów studialnych w Finlandii oraz informacje na temat aktualnego i przyszłego wsparcia inwestycji ze środków regionalnych, krajowych i unijnych (dotacje, niskoprocentowe pożyczki).

Wdrożenie pilotażowych systemów będzie wymagać stworzenia stałych grup roboczych, w skład których wejdą przedstawiciele władz samorządowych, instytucji finansujących, firm konsultingowych oraz dostawców biomasy.

 

            Analizy stanu, jak i plany bioenergetyczne naświetlą możliwości związane z niewykorzystaną biomasą, które w perspektywie pozwolą na ograniczenie emisyjności gazów i pyłów wytwarzanych podczas spalania paliw kopalnych do atmosfery. Wdrożenie programów mających na celu spożytkowanie wyżej wskazanego potencjału pozwoli na poprawę struktury socjalnej rolników, jak również może ekonomicznie pomóc wybranym regionom.

  

 

 Bartłomiej Asztemborski KAPE S.A.

                                                                                              Marta Cygan WMAE Sp. z o.o.

ARTYKUŁ# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 16619
Odwiedziny ogółem: 1744219